Σύνολα Δεδομένων

60 Σύνολα Δεδομένων

Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

  Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης - Πρόγραμμα TERRA-DIAS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΕΣ ΗΠΙΑΣ...

  Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί - Ιδιωτικές Πολεοδομήσεις

  Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

   Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, Ιδιωτικές Πολεοδομήσεις ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ...

   Καστέλι-Οδικός Άξονας

   Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

    Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Καστέλλι - Οδικός Άξονας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ KASTELI Γραμμική...

    Οδικοί Κόμβοι

    Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

     Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Οδικοί Κόμβοι στην Κρήτη. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ KOMVOI Σημειακή Nom98, 2...

     Οδικό Δίκτυο

     Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

      Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Οδικό Δίκτυο Κρήτης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ROAD Γραμμική (road.aat)...

      Βιολογικοί Καθαρισμοί Οικισμών

      Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

       Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Βιολογικοί Καθαρισμοί Οικισμών στην Κρήτη. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ...

       Αεροδρόμια

       Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

        Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Σημειακή απεικόνιση των αεροδρομίων στην Κρήτη. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ AERODRO...

        Εγκαταστάσεις Αεροδρομίων

        Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

         Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Πολυγωνική απεικόνιση των εγκαταστάσεων των αεροδρομίων στην Κρήτη. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...

         Οριοθέτηση Στρατιωτικών Εγκαταστάσεων

         Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

          Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Οριοθέτηση Στρατιωτικών εγκαταστάσεων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...

          Θαλάσσιες Συνδέσεις

          Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

           Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Θαλάσσιες Συνδέσεις ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ SEAROAD Γραμμική...