Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Οδικό Δίκτυο

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

Οδικό Δίκτυο Κρήτης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΔΙΑ (ITEMS)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ROAD

Γραμμική

(road.aat)

Type,4,5,b

 

 

Type100,3,3,I

Type250,3,3,i

1=πρωτεύον, 11=προτεινόμενο

2=δευτερεύον, 21=προτεινόμενο

3=τριτεύον, 31=προτεινόμενο

για χάρτες 1:100000 με αρ. συμβ.

Για χάρτες 1:250000 με αρ. συμβ.

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-07-30
Ημερομηνία δημοσίευσης
2015-03-23
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
6cf24365-1340-4f19-8719-71d9176ae43e
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.411865234375 34.695407329081, 23.411865234375 35.785587113222, 26.54296875 35.785587113222, 26.54296875 34.695407329081))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα