Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Αεροδρόμια

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

Σημειακή απεικόνιση των αεροδρομίων στην Κρήτη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΔΙΑ (ITEMS)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

AERODRO

Σημειακή

(aerodro.pat)

Nom98,2,2,c

Type,3,3,I

Κωδ. Νομού

43=υφιστάμενα διεθνούς εμβέλειας

63=υφιστάμενα διαπεριφερ. εμβέλειας

44=προτεινόμενα διεθνούς εμβέλειας

64=προτεινόμενα διαπεριφερ.εμβέλειας

67=υφιστάμενο ελικοδρόμιο

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-07-30
Ημερομηνία δημοσίευσης
2015-03-22
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
0d8d7589-7542-4a46-a9d1-f6b8d8173c76
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.406372070312 34.690890783098, 23.406372070312 35.794498843137, 26.526489257813 35.794498843137, 26.526489257813 34.690890783098))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα