Πρωτεύουσες καρτέλες

Φωτογραφικό υλικό του Ψηφιακού Βοτανικού Μουσείου

Περιλαμβάνει φωτογραφίες των φυτών, του τόπου που αναπτύσσονται και των σπόρων του κάθε φυτού καθώς και ένα χάρτη που απεικονίζει σε ποιες περιοχές φύεται το φυτό.

1850 files in this archive

 • Απειλούμενα είδη/
 • Απειλούμενα είδη/1 - Alyssum baldacii/
 • Απειλούμενα είδη/1 - Alyssum baldacii/Alyssum baldacii.pdf
 • Απειλούμενα είδη/1 - Alyssum baldacii/Βιότοπος.jpg
 • Απειλούμενα είδη/1 - Alyssum baldacii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Απειλούμενα είδη/1 - Alyssum baldacii/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Απειλούμενα είδη/1 - Alyssum baldacii/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/1 - Alyssum baldacii/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Απειλούμενα είδη/1 - Alyssum baldacii/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Απειλούμενα είδη/1 - Alyssum baldacii/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Απειλούμενα είδη/1 - Alyssum baldacii/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Απειλούμενα είδη/10 - Horstrissea dolinicola/
 • Απειλούμενα είδη/10 - Horstrissea dolinicola/Horstrissea dolinicola.pdf
 • Απειλούμενα είδη/10 - Horstrissea dolinicola/Βιότοπος 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/10 - Horstrissea dolinicola/Βιότοπος.jpg
 • Απειλούμενα είδη/10 - Horstrissea dolinicola/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Απειλούμενα είδη/10 - Horstrissea dolinicola/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Απειλούμενα είδη/10 - Horstrissea dolinicola/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/10 - Horstrissea dolinicola/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Απειλούμενα είδη/10 - Horstrissea dolinicola/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Απειλούμενα είδη/10 - Horstrissea dolinicola/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Απειλούμενα είδη/10 - Horstrissea dolinicola/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Απειλούμενα είδη/11 - Limonium hierapetrae/
 • Απειλούμενα είδη/11 - Limonium hierapetrae/Limonium hierapetrae.pdf
 • Απειλούμενα είδη/11 - Limonium hierapetrae/Βιότοπος.jpg
 • Απειλούμενα είδη/11 - Limonium hierapetrae/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Απειλούμενα είδη/11 - Limonium hierapetrae/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Απειλούμενα είδη/11 - Limonium hierapetrae/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/11 - Limonium hierapetrae/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Απειλούμενα είδη/11 - Limonium hierapetrae/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Απειλούμενα είδη/12 - Medicago strasseri/
 • Απειλούμενα είδη/12 - Medicago strasseri/Medicago strasseri.pdf
 • Απειλούμενα είδη/12 - Medicago strasseri/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/12 - Medicago strasseri/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Απειλούμενα είδη/12 - Medicago strasseri/Καρποί - Σπέρματα 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/12 - Medicago strasseri/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Απειλούμενα είδη/12 - Medicago strasseri/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/12 - Medicago strasseri/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Απειλούμενα είδη/12 - Medicago strasseri/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Απειλούμενα είδη/12 - Medicago strasseri/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Απειλούμενα είδη/13 - Periploca angustifolia/
 • Απειλούμενα είδη/13 - Periploca angustifolia/Periploca angustifolia.pdf
 • Απειλούμενα είδη/13 - Periploca angustifolia/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/13 - Periploca angustifolia/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Απειλούμενα είδη/13 - Periploca angustifolia/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Απειλούμενα είδη/13 - Periploca angustifolia/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/13 - Periploca angustifolia/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Απειλούμενα είδη/13 - Periploca angustifolia/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Απειλούμενα είδη/13 - Periploca angustifolia/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Απειλούμενα είδη/13 - Periploca angustifolia/Φωτογραφία του φυτού 5.jpg
 • Απειλούμενα είδη/13 - Periploca angustifolia/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Απειλούμενα είδη/13 - Periploca angustifolia/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Απειλούμενα είδη/14 - Polygonum idaeum/
 • Απειλούμενα είδη/14 - Polygonum idaeum/Polygonum idaeum.pdf
 • Απειλούμενα είδη/14 - Polygonum idaeum/Βιότοπος 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/14 - Polygonum idaeum/Βιότοπος.jpg
 • Απειλούμενα είδη/14 - Polygonum idaeum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Απειλούμενα είδη/14 - Polygonum idaeum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Απειλούμενα είδη/14 - Polygonum idaeum/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/14 - Polygonum idaeum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Απειλούμενα είδη/14 - Polygonum idaeum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Απειλούμενα είδη/15 - Ranunculus radinotrichus/
 • Απειλούμενα είδη/15 - Ranunculus radinotrichus/Ranunculus radinotrichus.pdf
 • Απειλούμενα είδη/15 - Ranunculus radinotrichus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Απειλούμενα είδη/15 - Ranunculus radinotrichus/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Απειλούμενα είδη/15 - Ranunculus radinotrichus/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/15 - Ranunculus radinotrichus/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Απειλούμενα είδη/15 - Ranunculus radinotrichus/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Απειλούμενα είδη/16 - Serratula cichoracea subsp. cretica/
 • Απειλούμενα είδη/16 - Serratula cichoracea subsp. cretica/Serratula cichoracea subsp. cretica.pdf
 • Απειλούμενα είδη/16 - Serratula cichoracea subsp. cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Απειλούμενα είδη/16 - Serratula cichoracea subsp. cretica/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Απειλούμενα είδη/16 - Serratula cichoracea subsp. cretica/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/16 - Serratula cichoracea subsp. cretica/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Απειλούμενα είδη/16 - Serratula cichoracea subsp. cretica/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Απειλούμενα είδη/16 - Serratula cichoracea subsp. cretica/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Απειλούμενα είδη/16 - Serratula cichoracea subsp. cretica/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Απειλούμενα είδη/17 - Silene integripetala subsp. greuteri/
 • Απειλούμενα είδη/17 - Silene integripetala subsp. greuteri/Silene integripetala subsp. greuteri.pdf
 • Απειλούμενα είδη/17 - Silene integripetala subsp. greuteri/Βιότοπος.jpg
 • Απειλούμενα είδη/17 - Silene integripetala subsp. greuteri/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Απειλούμενα είδη/17 - Silene integripetala subsp. greuteri/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Απειλούμενα είδη/17 - Silene integripetala subsp. greuteri/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/17 - Silene integripetala subsp. greuteri/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Απειλούμενα είδη/17 - Silene integripetala subsp. greuteri/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Απειλούμενα είδη/17 - Silene integripetala subsp. greuteri/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Απειλούμενα είδη/17 - Silene integripetala subsp. greuteri/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Απειλούμενα είδη/18 - Solenopsis minuta subsp. annua/
 • Απειλούμενα είδη/18 - Solenopsis minuta subsp. annua/Solenopsis minuta subsp. annua.pdf
 • Απειλούμενα είδη/18 - Solenopsis minuta subsp. annua/Βιότοπος.jpg
 • Απειλούμενα είδη/18 - Solenopsis minuta subsp. annua/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Απειλούμενα είδη/18 - Solenopsis minuta subsp. annua/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Απειλούμενα είδη/18 - Solenopsis minuta subsp. annua/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/18 - Solenopsis minuta subsp. annua/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Απειλούμενα είδη/18 - Solenopsis minuta subsp. annua/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Απειλούμενα είδη/18 - Solenopsis minuta subsp. annua/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Απειλούμενα είδη/18 - Solenopsis minuta subsp. annua/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Απειλούμενα είδη/19 - Thlaspi zaffranii/
 • Απειλούμενα είδη/19 - Thlaspi zaffranii/Thlaspi zaffranii.pdf
 • Απειλούμενα είδη/19 - Thlaspi zaffranii/Βιότοπος.jpg
 • Απειλούμενα είδη/19 - Thlaspi zaffranii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/19 - Thlaspi zaffranii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Απειλούμενα είδη/19 - Thlaspi zaffranii/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Απειλούμενα είδη/19 - Thlaspi zaffranii/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/19 - Thlaspi zaffranii/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Απειλούμενα είδη/19 - Thlaspi zaffranii/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Απειλούμενα είδη/19 - Thlaspi zaffranii/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Απειλούμενα είδη/19 - Thlaspi zaffranii/Φωτογραφία του φυτού 5.jpg
 • Απειλούμενα είδη/19 - Thlaspi zaffranii/Φωτογραφία του φυτού 6.jpg
 • Απειλούμενα είδη/19 - Thlaspi zaffranii/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Απειλούμενα είδη/19 - Thlaspi zaffranii/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Απειλούμενα είδη/2 - Anthemis tomentella/
 • Απειλούμενα είδη/2 - Anthemis tomentella/Anthemis tomentella.pdf
 • Απειλούμενα είδη/2 - Anthemis tomentella/Δείμγα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Απειλούμενα είδη/2 - Anthemis tomentella/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Απειλούμενα είδη/2 - Anthemis tomentella/Χάρτης Κατνομής στην Κρήτη.jpg
 • Απειλούμενα είδη/20 - Limonium cornarianum/
 • Απειλούμενα είδη/20 - Limonium cornarianum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Απειλούμενα είδη/20 - Limonium cornarianum/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/20 - Limonium cornarianum/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Απειλούμενα είδη/20 - Limonium cornarianum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Απειλούμενα είδη/3- Artemisia herba-alba/
 • Απειλούμενα είδη/3- Artemisia herba-alba/Artemisia herba-alba.pdf
 • Απειλούμενα είδη/3- Artemisia herba-alba/Βιότοπος.jpg
 • Απειλούμενα είδη/3- Artemisia herba-alba/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Απειλούμενα είδη/3- Artemisia herba-alba/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/3- Artemisia herba-alba/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Απειλούμενα είδη/3- Artemisia herba-alba/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Απειλούμενα είδη/4 - Arum idaeum/
 • Απειλούμενα είδη/4 - Arum idaeum/Arum idaeum.pdf
 • Απειλούμενα είδη/4 - Arum idaeum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Απειλούμενα είδη/4 - Arum idaeum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Απειλούμενα είδη/4 - Arum idaeum/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/4 - Arum idaeum/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Απειλούμενα είδη/4 - Arum idaeum/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Απειλούμενα είδη/4 - Arum idaeum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Απειλούμενα είδη/4 - Arum idaeum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Απειλούμενα είδη/5- Asperula crassula/
 • Απειλούμενα είδη/5- Asperula crassula/Asperula crassula.pdf
 • Απειλούμενα είδη/5- Asperula crassula/Βιότοπος.jpg
 • Απειλούμενα είδη/5- Asperula crassula/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Απειλούμενα είδη/5- Asperula crassula/Καρποί -Σπέρματα.jpg
 • Απειλούμενα είδη/5- Asperula crassula/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/5- Asperula crassula/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Απειλούμενα είδη/5- Asperula crassula/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Απειλούμενα είδη/5- Asperula crassula/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Απειλούμενα είδη/6 - Bellevalia sitiaca/
 • Απειλούμενα είδη/6 - Bellevalia sitiaca/Bellevalia sitiaca.pdf
 • Απειλούμενα είδη/6 - Bellevalia sitiaca/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Απειλούμενα είδη/6 - Bellevalia sitiaca/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Απειλούμενα είδη/6 - Bellevalia sitiaca/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/6 - Bellevalia sitiaca/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Απειλούμενα είδη/6 - Bellevalia sitiaca/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Απειλούμενα είδη/6 - Bellevalia sitiaca/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Απειλούμενα είδη/7 - Biarum tenuifolium subsp.idomenaeum/
 • Απειλούμενα είδη/7 - Biarum tenuifolium subsp.idomenaeum/Biarum tenuifolium idomenaeum.pdf
 • Απειλούμενα είδη/7 - Biarum tenuifolium subsp.idomenaeum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Απειλούμενα είδη/7 - Biarum tenuifolium subsp.idomenaeum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Απειλούμενα είδη/7 - Biarum tenuifolium subsp.idomenaeum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Απειλούμενα είδη/8 - Bupleurum gaudianum/
 • Απειλούμενα είδη/8 - Bupleurum gaudianum/Bupleurum gaudianum.pdf
 • Απειλούμενα είδη/8 - Bupleurum gaudianum/Βιότοπος.jpg
 • Απειλούμενα είδη/8 - Bupleurum gaudianum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/8 - Bupleurum gaudianum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Απειλούμενα είδη/8 - Bupleurum gaudianum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Απειλούμενα είδη/8 - Bupleurum gaudianum/Φωτογραφία του φυτού 1 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Απειλούμενα είδη/8 - Bupleurum gaudianum/Φωτογραφία του φυτού 2 .jpg
 • Απειλούμενα είδη/8 - Bupleurum gaudianum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Απειλούμενα είδη/8 - Bupleurum gaudianum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Απειλούμενα είδη/9 - Euphorbia sultan-hassei/
 • Απειλούμενα είδη/9 - Euphorbia sultan-hassei/Euphorbia sultan-hassei.pdf
 • Απειλούμενα είδη/9 - Euphorbia sultan-hassei/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/9 - Euphorbia sultan-hassei/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Απειλούμενα είδη/9 - Euphorbia sultan-hassei/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Απειλούμενα είδη/9 - Euphorbia sultan-hassei/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Απειλούμενα είδη/9 - Euphorbia sultan-hassei/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Απειλούμενα είδη/9 - Euphorbia sultan-hassei/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Απειλούμενα είδη/9 - Euphorbia sultan-hassei/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Απειλούμενα είδη/9 - Euphorbia sultan-hassei/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Απειλούμενα είδη/9 - Euphorbia sultan-hassei/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/
 • Προστατευόμενα είδη/1- Alkanna sieberi/
 • Προστατευόμενα είδη/1- Alkanna sieberi/Alkanna sieberi.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/1- Alkanna sieberi/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/1- Alkanna sieberi/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/1- Alkanna sieberi/Καρποί- Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/1- Alkanna sieberi/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/1- Alkanna sieberi/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/1- Alkanna sieberi/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/1- Alkanna sieberi/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/1- Alkanna sieberi/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/10 - Arum purpureospathum/
 • Προστατευόμενα είδη/10 - Arum purpureospathum/Arum purpureospathum.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/10 - Arum purpureospathum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/10 - Arum purpureospathum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/10 - Arum purpureospathum/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/10 - Arum purpureospathum/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/10 - Arum purpureospathum/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/10 - Arum purpureospathum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/10 - Arum purpureospathum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/100 - Satureja cretica/
 • Προστατευόμενα είδη/100 - Satureja cretica/Satureja cretica.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/100 - Satureja cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/100 - Satureja cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/100 - Satureja cretica/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/100 - Satureja cretica/Φωτογραφία του φυτού 1 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/100 - Satureja cretica/Φωτογραφία του φυτού 2 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/100 - Satureja cretica/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/100 - Satureja cretica/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/100 - Satureja cretica/Φωτογραφία του φυτού 5.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/100 - Satureja cretica/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/100 - Satureja cretica/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/101 - Scorzonera mollis subsp. idaea/
 • Προστατευόμενα είδη/101 - Scorzonera mollis subsp. idaea/Scorzonera mollis subsp. idaea.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/101 - Scorzonera mollis subsp. idaea/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/101 - Scorzonera mollis subsp. idaea/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/101 - Scorzonera mollis subsp. idaea/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/101 - Scorzonera mollis subsp. idaea/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/101 - Scorzonera mollis subsp. idaea/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/101 - Scorzonera mollis subsp. idaea/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/102 - Senecio fruticulosus/
 • Προστατευόμενα είδη/102 - Senecio fruticulosus/Senecio fruticulosus.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/102 - Senecio fruticulosus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/102 - Senecio fruticulosus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/102 - Senecio fruticulosus/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/102 - Senecio fruticulosus/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/102 - Senecio fruticulosus/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/102 - Senecio fruticulosus/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/102 - Senecio fruticulosus/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/102 - Senecio fruticulosus/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/103 - Senecio gnaphalodes/
 • Προστατευόμενα είδη/103 - Senecio gnaphalodes/Senecio gnaphalodes.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/103 - Senecio gnaphalodes/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/103 - Senecio gnaphalodes/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/103 - Senecio gnaphalodes/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/104 - Sesleria doerfleri/
 • Προστατευόμενα είδη/104 - Sesleria doerfleri/Sesleria doerfleri.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/104 - Sesleria doerfleri/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/104 - Sesleria doerfleri/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/104 - Sesleria doerfleri/Φωτογραφία του φυτού 2 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/104 - Sesleria doerfleri/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/104 - Sesleria doerfleri/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/104 - Sesleria doerfleri/Φωτογραφία του φυτού1 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/104 - Sesleria doerfleri/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/105 - Silene flavescens subsp. dictaea/
 • Προστατευόμενα είδη/105 - Silene flavescens subsp. dictaea/Silene flavescens subsp. dictaea.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/105 - Silene flavescens subsp. dictaea/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/105 - Silene flavescens subsp. dictaea/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/105 - Silene flavescens subsp. dictaea/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/105 - Silene flavescens subsp. dictaea/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/105 - Silene flavescens subsp. dictaea/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/105 - Silene flavescens subsp. dictaea/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/105 - Silene flavescens subsp. dictaea/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/106 - Silene holzmannii/
 • Προστατευόμενα είδη/106 - Silene holzmannii/Silene holzmannii.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/106 - Silene holzmannii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/106 - Silene holzmannii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/106 - Silene holzmannii/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/106 - Silene holzmannii/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/106 - Silene holzmannii/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/106 - Silene holzmannii/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/106 - Silene holzmannii/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/106 - Silene holzmannii/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/107 - Silene pinetorum subsp. pinetorum/
 • Προστατευόμενα είδη/107 - Silene pinetorum subsp. pinetorum/Silene pinetorum subsp. pinetorum.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/107 - Silene pinetorum subsp. pinetorum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/107 - Silene pinetorum subsp. pinetorum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/107 - Silene pinetorum subsp. pinetorum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/107 - Silene pinetorum subsp. pinetorum/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/107 - Silene pinetorum subsp. pinetorum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/107 - Silene pinetorum subsp. pinetorum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/108 - Silene pinetorum subsp. sphaciotica/
 • Προστατευόμενα είδη/108 - Silene pinetorum subsp. sphaciotica/Silene pinetorum subsp. sphaciotica.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/108 - Silene pinetorum subsp. sphaciotica/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/108 - Silene pinetorum subsp. sphaciotica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/108 - Silene pinetorum subsp. sphaciotica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/108 - Silene pinetorum subsp. sphaciotica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/108 - Silene pinetorum subsp. sphaciotica/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/108 - Silene pinetorum subsp. sphaciotica/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/108 - Silene pinetorum subsp. sphaciotica/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/108 - Silene pinetorum subsp. sphaciotica/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/108 - Silene pinetorum subsp. sphaciotica/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/109 - Silene succulenta subsp. succulenta/
 • Προστατευόμενα είδη/109 - Silene succulenta subsp. succulenta/Silene succulenta subsp. succulenta.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/109 - Silene succulenta subsp. succulenta/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/109 - Silene succulenta subsp. succulenta/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/109 - Silene succulenta subsp. succulenta/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/109 - Silene succulenta subsp. succulenta/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/109 - Silene succulenta subsp. succulenta/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/109 - Silene succulenta subsp. succulenta/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/109 - Silene succulenta subsp. succulenta/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/109 - Silene succulenta subsp. succulenta/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/11 - Asperula idaea/
 • Προστατευόμενα είδη/11 - Asperula idaea/Asperula idaea.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/11 - Asperula idaea/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/11 - Asperula idaea/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/11 - Asperula idaea/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/11 - Asperula idaea/Φωτογραφία του φυτού 1 - Φωτογραφία - Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/11 - Asperula idaea/Φωτογραφία του φυτού 2 - Φωτογραφία - Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/11 - Asperula idaea/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/11 - Asperula idaea/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/110 - Stachys tournefortii/
 • Προστατευόμενα είδη/110 - Stachys tournefortii/Stachys tournefortii.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/110 - Stachys tournefortii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/110 - Stachys tournefortii/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/111 - Seseli gummiferum subsp. crithmifolium/
 • Προστατευόμενα είδη/111 - Seseli gummiferum subsp. crithmifolium/Seseli gummiferum subsp. crithmifolium.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/111 - Seseli gummiferum subsp. crithmifolium/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/111 - Seseli gummiferum subsp. crithmifolium/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/112 - Teucrium cuneifolium/
 • Προστατευόμενα είδη/112 - Teucrium cuneifolium/Teucrium cuneifolium.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/112 - Teucrium cuneifolium/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/112 - Teucrium cuneifolium/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/112 - Teucrium cuneifolium/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/112 - Teucrium cuneifolium/Φωτογραφία του φυτού 1 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/112 - Teucrium cuneifolium/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/112 - Teucrium cuneifolium/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/112 - Teucrium cuneifolium/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/112 - Teucrium cuneifolium/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/113 - Thymbra calostachya/
 • Προστατευόμενα είδη/113 - Thymbra calostachya/Thymbra calostachya.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/113 - Thymbra calostachya/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/113 - Thymbra calostachya/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/113 - Thymbra calostachya/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/113 - Thymbra calostachya/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/113 - Thymbra calostachya/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/114 - Tragopogon lassithicus/
 • Προστατευόμενα είδη/114 - Tragopogon lassithicus/Tragopogon lassithicus.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/114 - Tragopogon lassithicus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/114 - Tragopogon lassithicus/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/114 - Tragopogon lassithicus/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/114 - Tragopogon lassithicus/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/114 - Tragopogon lassithicus/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/114 - Tragopogon lassithicus/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/114 - Tragopogon lassithicus/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/115 - Tulipa bakeri/
 • Προστατευόμενα είδη/115 - Tulipa bakeri/Tulipa bakeri.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/115 - Tulipa bakeri/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/115 - Tulipa bakeri/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου Κρήτης.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/115 - Tulipa bakeri/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/115 - Tulipa bakeri/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/115 - Tulipa bakeri/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/115 - Tulipa bakeri/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/115 - Tulipa bakeri/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/116 - Tulipa cretica/
 • Προστατευόμενα είδη/116 - Tulipa cretica/Tulipa cretica.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/116 - Tulipa cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/116 - Tulipa cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/116 - Tulipa cretica/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/116 - Tulipa cretica/Καρποί.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/116 - Tulipa cretica/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/116 - Tulipa cretica/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/116 - Tulipa cretica/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/116 - Tulipa cretica/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/116 - Tulipa cretica/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/117 - Tulipa doerfleri/
 • Προστατευόμενα είδη/117 - Tulipa doerfleri/Tulipa doerfleri.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/117 - Tulipa doerfleri/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/117 - Tulipa doerfleri/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/117 - Tulipa doerfleri/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/117 - Tulipa doerfleri/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/117 - Tulipa doerfleri/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/117 - Tulipa doerfleri/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/117 - Tulipa doerfleri/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/118 - Tulipa goulimyi/
 • Προστατευόμενα είδη/118 - Tulipa goulimyi/Tulipa goulimyi.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/118 - Tulipa goulimyi/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/118 - Tulipa goulimyi/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/118 - Tulipa goulimyi/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/118 - Tulipa goulimyi/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/118 - Tulipa goulimyi/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/118 - Tulipa goulimyi/Φωτογραφία του φυτού 5.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/118 - Tulipa goulimyi/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/118 - Tulipa goulimyi/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/119 - Tulipa saxatilis/
 • Προστατευόμενα είδη/119 - Tulipa saxatilis/Tulipa saxatilis.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/119 - Tulipa saxatilis/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/119 - Tulipa saxatilis/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/119 - Tulipa saxatilis/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/12 - Asperula taygetea/
 • Προστατευόμενα είδη/12 - Asperula taygetea/Asperula taygetea.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/12 - Asperula taygetea/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/12 - Asperula taygetea/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/120 - Veronica thymifolia/
 • Προστατευόμενα είδη/120 - Veronica thymifolia/Veronica thymifolia.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/120 - Veronica thymifolia/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/120 - Veronica thymifolia/Φωτογραφία του φυτού - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/120 - Veronica thymifolia/Φωτογραφία του φυτού 1 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/120 - Veronica thymifolia/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/121 - Vicia cretica/
 • Προστατευόμενα είδη/121 - Vicia cretica/Vicia cretica.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/121 - Vicia cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/121 - Vicia cretica/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/122 - Vincetoxicum creticum/
 • Προστατευόμενα είδη/122 - Vincetoxicum creticum/Vincetoxicum creticum.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/122 - Vincetoxicum creticum/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/122 - Vincetoxicum creticum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/122 - Vincetoxicum creticum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/122 - Vincetoxicum creticum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/122 - Vincetoxicum creticum/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/122 - Vincetoxicum creticum/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/122 - Vincetoxicum creticum/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/122 - Vincetoxicum creticum/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/122 - Vincetoxicum creticum/Φωτογραφία του φυτού 5.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/122 - Vincetoxicum creticum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/122 - Vincetoxicum creticum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/123 - Viola cretica/
 • Προστατευόμενα είδη/123 - Viola cretica/Viola cretica.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/123 - Viola cretica/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/123 - Viola cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/123 - Viola cretica/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/123 - Viola cretica/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/123 - Viola cretica/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/123 - Viola cretica/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/123 - Viola cretica/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/124 - Viola fragrans/
 • Προστατευόμενα είδη/124 - Viola fragrans/Viola fragrans.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/124 - Viola fragrans/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/124 - Viola fragrans/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/124 - Viola fragrans/Φωτογραφία του φυτού - Φωτογραφία Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/124 - Viola fragrans/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/124 - Viola fragrans/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/124 - Viola fragrans/Φωτογραφία του φυτού 4 - Φωτογραφία Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/124 - Viola fragrans/Φωτογραφία του φυτού 5.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/124 - Viola fragrans/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/124 - Viola fragrans/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/125 - Viola scorpiuroides/
 • Προστατευόμενα είδη/125 - Viola scorpiuroides/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/125 - Viola scorpiuroides/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/125 - Viola scorpiuroides/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/125 - Viola scorpiuroides/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/125 - Viola scorpiuroides/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/125 - Viola scorpiuroides/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/125 - Viola scorpiuroides/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/125 - Viola scorpiuroides/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/126 - Dianthus juniperinus subsp.juniperinus/
 • Προστατευόμενα είδη/126 - Dianthus juniperinus subsp.juniperinus/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/126 - Dianthus juniperinus subsp.juniperinus/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/126 - Dianthus juniperinus subsp.juniperinus/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/127 - Woodwardia radicans/
 • Προστατευόμενα είδη/127 - Woodwardia radicans/Woodwardia radicans.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/127 - Woodwardia radicans/Βιότοπος 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/127 - Woodwardia radicans/Βιότοπος 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/127 - Woodwardia radicans/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/127 - Woodwardia radicans/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/127 - Woodwardia radicans/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/127 - Woodwardia radicans/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/127 - Woodwardia radicans/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/127 - Woodwardia radicans/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/128 - Zelkova abelicea/
 • Προστατευόμενα είδη/128 - Zelkova abelicea/Zelkova abelicea.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/128 - Zelkova abelicea/Βιότοπος 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/128 - Zelkova abelicea/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/128 - Zelkova abelicea/Δειγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/128 - Zelkova abelicea/Δειγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/128 - Zelkova abelicea/Καρποί - Σπέρματα 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/128 - Zelkova abelicea/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/128 - Zelkova abelicea/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/128 - Zelkova abelicea/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/128 - Zelkova abelicea/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/128 - Zelkova abelicea/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/129 - Lomelosia minoana subsp. asterusica/
 • Προστατευόμενα είδη/129 - Lomelosia minoana subsp. asterusica/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/129 - Lomelosia minoana subsp. asterusica/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/129 - Lomelosia minoana subsp. asterusica/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/129 - Lomelosia minoana subsp. asterusica/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/129 - Lomelosia minoana subsp. asterusica/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/13 - Asperula tournefortii/
 • Προστατευόμενα είδη/13 - Asperula tournefortii/Asperula tournefortii.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/13 - Asperula tournefortii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/13 - Asperula tournefortii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/13 - Asperula tournefortii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/13 - Asperula tournefortii/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/13 - Asperula tournefortii/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/130 - Scilla nana subsp.nana/
 • Προστατευόμενα είδη/130 - Scilla nana subsp.nana/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/130 - Scilla nana subsp.nana/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/130 - Scilla nana subsp.nana/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/130 - Scilla nana subsp.nana/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/130 - Scilla nana subsp.nana/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/130 - Scilla nana subsp.nana/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/14 - Astragalus idaeus/
 • Προστατευόμενα είδη/14 - Astragalus idaeus/Astragalus idaeus.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/14 - Astragalus idaeus/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/14 - Astragalus idaeus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/14 - Astragalus idaeus/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/14 - Astragalus idaeus/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/14 - Astragalus idaeus/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/14 - Astragalus idaeus/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/14 - Astragalus idaeus/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/14 - Astragalus idaeus/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/14 - Astragalus idaeus/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/15 - Astragalus nummularius/
 • Προστατευόμενα είδη/15 - Astragalus nummularius/Astragalus nummularius.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/15 - Astragalus nummularius/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/15 - Astragalus nummularius/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/15 - Astragalus nummularius/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/15 - Astragalus nummularius/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/15 - Astragalus nummularius/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/15 - Astragalus nummularius/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/15 - Astragalus nummularius/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/16 - Bellevalia brevipedicellata/
 • Προστατευόμενα είδη/16 - Bellevalia brevipedicellata/Bellevalia brevipedicellata.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/16 - Bellevalia brevipedicellata/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/16 - Bellevalia brevipedicellata/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/16 - Bellevalia brevipedicellata/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/16 - Bellevalia brevipedicellata/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/16 - Bellevalia brevipedicellata/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/16 - Bellevalia brevipedicellata/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/16 - Bellevalia brevipedicellata/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/16 - Bellevalia brevipedicellata/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/16 - Bellevalia brevipedicellata/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/17 - Biarum davisii subsp. davisii/
 • Προστατευόμενα είδη/17 - Biarum davisii subsp. davisii/Biarum davisii.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/17 - Biarum davisii subsp. davisii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/17 - Biarum davisii subsp. davisii/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/17 - Biarum davisii subsp. davisii/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/17 - Biarum davisii subsp. davisii/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/17 - Biarum davisii subsp. davisii/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/17 - Biarum davisii subsp. davisii/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/17 - Biarum davisii subsp. davisii/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/17 - Biarum davisii subsp. davisii/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/18 - Bolanthus creutzburgii/
 • Προστατευόμενα είδη/18 - Bolanthus creutzburgii/Bolanthus creutzburgii.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/18 - Bolanthus creutzburgii/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/18 - Bolanthus creutzburgii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/18 - Bolanthus creutzburgii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/18 - Bolanthus creutzburgii/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/18 - Bolanthus creutzburgii/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/18 - Bolanthus creutzburgii/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/18 - Bolanthus creutzburgii/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/19 - Bupleurum kakiskalae/
 • Προστατευόμενα είδη/19 - Bupleurum kakiskalae/Bupleurum kakiskalae.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/19 - Bupleurum kakiskalae/Βιότοπος 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/19 - Bupleurum kakiskalae/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/19 - Bupleurum kakiskalae/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/19 - Bupleurum kakiskalae/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/19 - Bupleurum kakiskalae/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/19 - Bupleurum kakiskalae/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/19 - Bupleurum kakiskalae/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/19 - Bupleurum kakiskalae/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/19 - Bupleurum kakiskalae/Χάρτης Κατανομής στην Κρητη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/2 - Allium circinnatum subsp. circinnatum/
 • Προστατευόμενα είδη/2 - Allium circinnatum subsp. circinnatum/Allium circinnatum circinnatum.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/2 - Allium circinnatum subsp. circinnatum/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/2 - Allium circinnatum subsp. circinnatum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/2 - Allium circinnatum subsp. circinnatum/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/2 - Allium circinnatum subsp. circinnatum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/2 - Allium circinnatum subsp. circinnatum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/20 - Callitriche pulchra/
 • Προστατευόμενα είδη/20 - Callitriche pulchra/Callitriche pulchra.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/20 - Callitriche pulchra/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/20 - Callitriche pulchra/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/20 - Callitriche pulchra/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/20 - Callitriche pulchra/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/20 - Callitriche pulchra/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/20 - Callitriche pulchra/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/20 - Callitriche pulchra/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/20 - Callitriche pulchra/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/20 - Callitriche pulchra/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/21 -Campanula aizoides/
 • Προστατευόμενα είδη/21 -Campanula aizoides/Campanula aizoides.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/21 -Campanula aizoides/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/21 -Campanula aizoides/Καρποί -Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/21 -Campanula aizoides/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/21 -Campanula aizoides/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/21 -Campanula aizoides/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/21 -Campanula aizoides/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/21 -Campanula aizoides/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/22 - Campanula cretica/
 • Προστατευόμενα είδη/22 - Campanula cretica/Campanula cretica.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/22 - Campanula cretica/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/22 - Campanula cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/22 - Campanula cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/22 - Campanula cretica/Καρποί- Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/22 - Campanula cretica/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/22 - Campanula cretica/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/22 - Campanula cretica/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/23 - Campanula hierapetrae/
 • Προστατευόμενα είδη/23 - Campanula hierapetrae/Campanula hierapetrae.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/23 - Campanula hierapetrae/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/23 - Campanula hierapetrae/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/23 - Campanula hierapetrae/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/23 - Campanula hierapetrae/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/23 - Campanula hierapetrae/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/23 - Campanula hierapetrae/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/23 - Campanula hierapetrae/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/24 - Campanula jacquinii/
 • Προστατευόμενα είδη/24 - Campanula jacquinii/Campanula jacquinii.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/24 - Campanula jacquinii/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/24 - Campanula jacquinii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/24 - Campanula jacquinii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/24 - Campanula jacquinii/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/24 - Campanula jacquinii/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/24 - Campanula jacquinii/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/24 - Campanula jacquinii/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/25 - Campanula laciniata/
 • Προστατευόμενα είδη/25 - Campanula laciniata/Campanula laciniata.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/25 - Campanula laciniata/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/25 - Campanula laciniata/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/25 - Campanula laciniata/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/25 - Campanula laciniata/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/25 - Campanula laciniata/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/25 - Campanula laciniata/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/25 - Campanula laciniata/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/25 - Campanula laciniata/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/26 - Campanula saxatilis subsp. saxatilis/
 • Προστατευόμενα είδη/26 - Campanula saxatilis subsp. saxatilis/Campanula saxatilis saxatilis.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/26 - Campanula saxatilis subsp. saxatilis/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/26 - Campanula saxatilis subsp. saxatilis/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/26 - Campanula saxatilis subsp. saxatilis/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/26 - Campanula saxatilis subsp. saxatilis/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/26 - Campanula saxatilis subsp. saxatilis/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/27 - Carex cretica/
 • Προστατευόμενα είδη/27 - Carex cretica/Carex cretica.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/27 - Carex cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/27 - Carex cretica/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/28 - Carlina diae/
 • Προστατευόμενα είδη/28 - Carlina diae/Carlina diae.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/28 - Carlina diae/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/28 - Carlina diae/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/28 - Carlina diae/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/28 - Carlina diae/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/28 - Carlina diae/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/28 - Carlina diae/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/29 - Carlina sitiensis/
 • Προστατευόμενα είδη/29 - Carlina sitiensis/Carlina sitiensis.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/29 - Carlina sitiensis/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/29 - Carlina sitiensis/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/3 - Allium guttatum subsp. dilatatum/
 • Προστατευόμενα είδη/3 - Allium guttatum subsp. dilatatum/Allium guttatum dilatatum.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/3 - Allium guttatum subsp. dilatatum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/3 - Allium guttatum subsp. dilatatum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/30 - Centaurea poculatoris/
 • Προστατευόμενα είδη/30 - Centaurea poculatoris/Centaurea poculatoris.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/30 - Centaurea poculatoris/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/30 - Centaurea poculatoris/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/30 - Centaurea poculatoris/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/30 - Centaurea poculatoris/Φωτογραφία του φυτού - Φωτογραφία - Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/30 - Centaurea poculatoris/Φωτογραφία του φυτού 1 - Φωτογραφία - Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/30 - Centaurea poculatoris/Φωτογραφία του φυτού 2 - Φωτογραφία - Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/30 - Centaurea poculatoris/Φωτογραφία του φυτού 3 - Φωτογραφία - Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/30 - Centaurea poculatoris/Χάρτης Καταγραφής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/31 - Centaurea argentea subsp. argentea/
 • Προστατευόμενα είδη/31 - Centaurea argentea subsp. argentea/Centaurea argentea argentea.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/31 - Centaurea argentea subsp. argentea/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/31 - Centaurea argentea subsp. argentea/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/32 - Centaurea baldaccii/
 • Προστατευόμενα είδη/32 - Centaurea baldaccii/Centaurea baldaccii.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/32 - Centaurea baldaccii/Βιότοπος 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/32 - Centaurea baldaccii/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/32 - Centaurea baldaccii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/32 - Centaurea baldaccii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/32 - Centaurea baldaccii/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/32 - Centaurea baldaccii/Φωτογραφια του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/32 - Centaurea baldaccii/Φωτογραφια του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/32 - Centaurea baldaccii/Φωτογραφια του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/32 - Centaurea baldaccii/Φωτογραφια του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/32 - Centaurea baldaccii/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/33 - Centaurea lancifolia/
 • Προστατευόμενα είδη/33 - Centaurea lancifolia/Centaurea lancifolia.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/33 - Centaurea lancifolia/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/33 - Centaurea lancifolia/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/33 - Centaurea lancifolia/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/33 - Centaurea lancifolia/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/33 - Centaurea lancifolia/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/33 - Centaurea lancifolia/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/33 - Centaurea lancifolia/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/34 - Centaurea pumilio/
 • Προστατευόμενα είδη/34 - Centaurea pumilio/Centaurea pumilio.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/34 - Centaurea pumilio/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/34 - Centaurea pumilio/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/34 - Centaurea pumilio/Καρποί- Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/34 - Centaurea pumilio/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/34 - Centaurea pumilio/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/34 - Centaurea pumilio/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/34 - Centaurea pumilio/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/34 - Centaurea pumilio/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/34 - Centaurea pumilio/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/35 - Centaurea redempta subsp. redempta/
 • Προστατευόμενα είδη/35 - Centaurea redempta subsp. redempta/Centaurea redempta redempta.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/35 - Centaurea redempta subsp. redempta/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/35 - Centaurea redempta subsp. redempta/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/35 - Centaurea redempta subsp. redempta/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/35 - Centaurea redempta subsp. redempta/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/35 - Centaurea redempta subsp. redempta/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/35 - Centaurea redempta subsp. redempta/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/35 - Centaurea redempta subsp. redempta/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/35 - Centaurea redempta subsp. redempta/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/35 - Centaurea redempta subsp. redempta/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/36 - Centranthus sieberi/
 • Προστατευόμενα είδη/36 - Centranthus sieberi/Centranthus sieberi.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/36 - Centranthus sieberi/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/36 - Centranthus sieberi/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/36 - Centranthus sieberi/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/36 - Centranthus sieberi/Φωτογραφία του φυτού - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/36 - Centranthus sieberi/Φωτογραφία του φυτού 1 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/36 - Centranthus sieberi/Φωτογραφία του φυτού 2 .jpg
 • Προστατευόμενα είδη/36 - Centranthus sieberi/Φωτογραφία του φυτού 3 .jpg
 • Προστατευόμενα είδη/36 - Centranthus sieberi/Φωτογραφία του φυτού 4 .jpg
 • Προστατευόμενα είδη/36 - Centranthus sieberi/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/37 - Cephalanthera cucullata/
 • Προστατευόμενα είδη/37 - Cephalanthera cucullata/Cephalanthera cucullata.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/37 - Cephalanthera cucullata/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/37 - Cephalanthera cucullata/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/37 - Cephalanthera cucullata/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/37 - Cephalanthera cucullata/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/37 - Cephalanthera cucullata/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/37 - Cephalanthera cucullata/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/37 - Cephalanthera cucullata/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/37 - Cephalanthera cucullata/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/37 - Cephalanthera cucullata/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/38 - Chaenorhinum idaeum/
 • Προστατευόμενα είδη/38 - Chaenorhinum idaeum/Chaenorhinum idaeum.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/38 - Chaenorhinum idaeum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/38 - Chaenorhinum idaeum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/38 - Chaenorhinum idaeum/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/38 - Chaenorhinum idaeum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/38 - Chaenorhinum idaeum/Χάρτης Καταγραφής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/39 - Chaerophyllum creticum/
 • Προστατευόμενα είδη/39 - Chaerophyllum creticum/Chaerophyllum creticum.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/39 - Chaerophyllum creticum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/39 - Chaerophyllum creticum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/39 - Chaerophyllum creticum/Φωτογραφία του φυτού - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/39 - Chaerophyllum creticum/Φωτογραφία του φυτού 1 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/39 - Chaerophyllum creticum/Φωτογραφία του φυτού 2 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/39 - Chaerophyllum creticum/Φωτογραφία του φυτού 3 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/39 - Chaerophyllum creticum/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/39 - Chaerophyllum creticum/Φωτογραφία του φυτού 5.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/39 - Chaerophyllum creticum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/4 - Alyssum fragillimum/
 • Προστατευόμενα είδη/4 - Alyssum fragillimum/Alyssum fragillimum.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/4 - Alyssum fragillimum/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/4 - Alyssum fragillimum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/4 - Alyssum fragillimum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/4 - Alyssum fragillimum/Φωτογραφία του φυτού - Φώτογραφία Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/4 - Alyssum fragillimum/Φωτογραφία του φυτού 1 - Φώτογραφία Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/4 - Alyssum fragillimum/Φωτογραφία του φυτού 2 .jpg
 • Προστατευόμενα είδη/4 - Alyssum fragillimum/Φωτογραφία του φυτού 3 .jpg
 • Προστατευόμενα είδη/4 - Alyssum fragillimum/Φωτογραφία του φυτού 4 .jpg
 • Προστατευόμενα είδη/4 - Alyssum fragillimum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/40 - Cirsium morinifolium/
 • Προστατευόμενα είδη/40 - Cirsium morinifolium/Cirsium morinifolium.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/40 - Cirsium morinifolium/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/40 - Cirsium morinifolium/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/40 - Cirsium morinifolium/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/40 - Cirsium morinifolium/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/40 - Cirsium morinifolium/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/40 - Cirsium morinifolium/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/40 - Cirsium morinifolium/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/40 - Cirsium morinifolium/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/41 - Clematis elisabethae-carolae/
 • Προστατευόμενα είδη/41 - Clematis elisabethae-carolae/Clematis elisabethae-carolae.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/41 - Clematis elisabethae-carolae/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/41 - Clematis elisabethae-carolae/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/41 - Clematis elisabethae-carolae/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/41 - Clematis elisabethae-carolae/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/41 - Clematis elisabethae-carolae/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/41 - Clematis elisabethae-carolae/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/41 - Clematis elisabethae-carolae/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/41 - Clematis elisabethae-carolae/Φωτογραφία του φυτού 5.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/41 - Clematis elisabethae-carolae/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/41 - Clematis elisabethae-carolae/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/42 - Colchicum macrophyllum/
 • Προστατευόμενα είδη/42 - Colchicum macrophyllum/Colchicum macrophyllum.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/42 - Colchicum macrophyllum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/42 - Colchicum macrophyllum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/42 - Colchicum macrophyllum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/43 - Convolvulus argyrothamnos/
 • Προστατευόμενα είδη/43 - Convolvulus argyrothamnos/Convolvulus argyrothamnos.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/43 - Convolvulus argyrothamnos/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/43 - Convolvulus argyrothamnos/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/43 - Convolvulus argyrothamnos/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/43 - Convolvulus argyrothamnos/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/43 - Convolvulus argyrothamnos/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/43 - Convolvulus argyrothamnos/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/43 - Convolvulus argyrothamnos/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/43 - Convolvulus argyrothamnos/Φωτογραφία του φυτού 5.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/43 - Convolvulus argyrothamnos/Φωτογραφία του φυτού 6.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/43 - Convolvulus argyrothamnos/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/43 - Convolvulus argyrothamnos/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/44 - Corydalis uniflora/
 • Προστατευόμενα είδη/44 - Corydalis uniflora/1220951432_499_Corydalis uniflora.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/44 - Corydalis uniflora/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/44 - Corydalis uniflora/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/44 - Corydalis uniflora/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/44 - Corydalis uniflora/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/44 - Corydalis uniflora/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/45 - Crepis auriculifolia/
 • Προστατευόμενα είδη/45 - Crepis auriculifolia/Crepis auriculifolia.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/45 - Crepis auriculifolia/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/45 - Crepis auriculifolia/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/45 - Crepis auriculifolia/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/45 - Crepis auriculifolia/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/45 - Crepis auriculifolia/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/45 - Crepis auriculifolia/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/45 - Crepis auriculifolia/Φωτογραφία του φυτού 5.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/45 - Crepis auriculifolia/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/45 - Crepis auriculifolia/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/46 - Crepis sibthorpiana/
 • Προστατευόμενα είδη/46 - Crepis sibthorpiana/Crepis sibthorpiana.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/46 - Crepis sibthorpiana/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/46 - Crepis sibthorpiana/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/46 - Crepis sibthorpiana/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/46 - Crepis sibthorpiana/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/46 - Crepis sibthorpiana/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/46 - Crepis sibthorpiana/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/46 - Crepis sibthorpiana/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/46 - Crepis sibthorpiana/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/47 - Crocus oreocreticus/
 • Προστατευόμενα είδη/47 - Crocus oreocreticus/Crocus oreocreticus.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/47 - Crocus oreocreticus/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/47 - Crocus oreocreticus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/47 - Crocus oreocreticus/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/47 - Crocus oreocreticus/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/47 - Crocus oreocreticus/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/47 - Crocus oreocreticus/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/47 - Crocus oreocreticus/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/47 - Crocus oreocreticus/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/48 - Cynoglossum sphacioticum/
 • Προστατευόμενα είδη/48 - Cynoglossum sphacioticum/Cynoglossum sphacioticum.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/48 - Cynoglossum sphacioticum/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/48 - Cynoglossum sphacioticum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/48 - Cynoglossum sphacioticum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/48 - Cynoglossum sphacioticum/Φωτογραφία του φυτού - Φωτογραφία , Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/48 - Cynoglossum sphacioticum/Φωτογραφία του φυτού 1 - Φωτογραφία , Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/48 - Cynoglossum sphacioticum/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/48 - Cynoglossum sphacioticum/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/48 - Cynoglossum sphacioticum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/49 - Datisca cannabina/
 • Προστατευόμενα είδη/49 - Datisca cannabina/Datisca cannabina.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/49 - Datisca cannabina/Βιότοπος 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/49 - Datisca cannabina/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/49 - Datisca cannabina/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/49 - Datisca cannabina/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/49 - Datisca cannabina/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/49 - Datisca cannabina/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/49 - Datisca cannabina/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/49 - Datisca cannabina/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/49 - Datisca cannabina/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/49 - Datisca cannabina/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/5 - Alyssum sphacioticum/
 • Προστατευόμενα είδη/5 - Alyssum sphacioticum/Alyssum sphacioticum.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/5 - Alyssum sphacioticum/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/5 - Alyssum sphacioticum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/5 - Alyssum sphacioticum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/5 - Alyssum sphacioticum/Φωτογραφία του φυτού - Φωτογραφία Εφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/5 - Alyssum sphacioticum/Φωτογραφία του φυτού 1 - Φωτογραφία Εφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/5 - Alyssum sphacioticum/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/5 - Alyssum sphacioticum/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/5 - Alyssum sphacioticum/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/5 - Alyssum sphacioticum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/50 - Dianthus fruticosus subsp. creticus/
 • Προστατευόμενα είδη/50 - Dianthus fruticosus subsp. creticus/Dianthus fruticosus creticus.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/50 - Dianthus fruticosus subsp. creticus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/50 - Dianthus fruticosus subsp. creticus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/50 - Dianthus fruticosus subsp. creticus/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/50 - Dianthus fruticosus subsp. creticus/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/50 - Dianthus fruticosus subsp. creticus/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/50 - Dianthus fruticosus subsp. creticus/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/50 - Dianthus fruticosus subsp. creticus/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/50 - Dianthus fruticosus subsp. creticus/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/51 - Dianthus fruticosus subsp. occidentalis/
 • Προστατευόμενα είδη/51 - Dianthus fruticosus subsp. occidentalis/Dianthus fruticosus occidentalis.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/51 - Dianthus fruticosus subsp. occidentalis/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/51 - Dianthus fruticosus subsp. occidentalis/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/52 - Dianthus fruticosus subsp.sitiacus/
 • Προστατευόμενα είδη/52 - Dianthus fruticosus subsp.sitiacus/Dianthus fruticosus sitiacus.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/52 - Dianthus fruticosus subsp.sitiacus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/52 - Dianthus fruticosus subsp.sitiacus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/52 - Dianthus fruticosus subsp.sitiacus/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/52 - Dianthus fruticosus subsp.sitiacus/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/52 - Dianthus fruticosus subsp.sitiacus/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/53 - Dianthus juniperinus subsp. aciphyllus/
 • Προστατευόμενα είδη/53 - Dianthus juniperinus subsp. aciphyllus/Dianthus juniperinus subsp. aciphyllus.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/53 - Dianthus juniperinus subsp. aciphyllus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/53 - Dianthus juniperinus subsp. aciphyllus/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/53 - Dianthus juniperinus subsp. aciphyllus/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/53 - Dianthus juniperinus subsp. aciphyllus/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/53 - Dianthus juniperinus subsp. aciphyllus/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/53 - Dianthus juniperinus subsp. aciphyllus/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/54 - Dianthus juniperinus subsp. bauhinorum/
 • Προστατευόμενα είδη/54 - Dianthus juniperinus subsp. bauhinorum/Dianthus juniperinus bauhinorum.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/54 - Dianthus juniperinus subsp. bauhinorum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/54 - Dianthus juniperinus subsp. bauhinorum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/54 - Dianthus juniperinus subsp. bauhinorum/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/54 - Dianthus juniperinus subsp. bauhinorum/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/54 - Dianthus juniperinus subsp. bauhinorum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/54 - Dianthus juniperinus subsp. bauhinorum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/55 - Dianthus juniperinus subsp. idaeus/
 • Προστατευόμενα είδη/55 - Dianthus juniperinus subsp. idaeus/Dianthus juniperinus idaeus.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/55 - Dianthus juniperinus subsp. idaeus/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/55 - Dianthus juniperinus subsp. idaeus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/55 - Dianthus juniperinus subsp. idaeus/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/55 - Dianthus juniperinus subsp. idaeus/Φωτογραφία του Φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/55 - Dianthus juniperinus subsp. idaeus/Φωτογραφία του Φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/55 - Dianthus juniperinus subsp. idaeus/Φωτογραφία του Φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/55 - Dianthus juniperinus subsp. idaeus/Φωτογραφία του Φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/55 - Dianthus juniperinus subsp. idaeus/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/56 - Dianthus juniperinus subsp. pulviniformis/
 • Προστατευόμενα είδη/56 - Dianthus juniperinus subsp. pulviniformis/Dianthus juniperinus pulviniformis.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/56 - Dianthus juniperinus subsp. pulviniformis/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/56 - Dianthus juniperinus subsp. pulviniformis/Καρποί -Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/56 - Dianthus juniperinus subsp. pulviniformis/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/56 - Dianthus juniperinus subsp. pulviniformis/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/56 - Dianthus juniperinus subsp. pulviniformis/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/57 - Dianthus sphacioticus/
 • Προστατευόμενα είδη/57 - Dianthus sphacioticus/Dianthus sphacioticus.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/57 - Dianthus sphacioticus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/57 - Dianthus sphacioticus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/57 - Dianthus sphacioticus/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/57 - Dianthus sphacioticus/Φωτογραφια του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/57 - Dianthus sphacioticus/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/58 - Dianthus xylorrhizus/
 • Προστατευόμενα είδη/58 - Dianthus xylorrhizus/Dianthus xylorrhizus.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/58 - Dianthus xylorrhizus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/58 - Dianthus xylorrhizus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/58 - Dianthus xylorrhizus/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/58 - Dianthus xylorrhizus/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/58 - Dianthus xylorrhizus/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/58 - Dianthus xylorrhizus/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/58 - Dianthus xylorrhizus/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/58 - Dianthus xylorrhizus/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/59 - Elatine alsinastrum/
 • Προστατευόμενα είδη/59 - Elatine alsinastrum/Elatine alsinastrum.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/59 - Elatine alsinastrum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/59 - Elatine alsinastrum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/59 - Elatine alsinastrum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/6 - Anchusa cespitosa/
 • Προστατευόμενα είδη/6 - Anchusa cespitosa/Anchusa cespitosa.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/6 - Anchusa cespitosa/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/6 - Anchusa cespitosa/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/6 - Anchusa cespitosa/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/6 - Anchusa cespitosa/Φωτογραφία του φυτού - Φωτογραφία Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/6 - Anchusa cespitosa/Φωτογραφία του φυτού 1 - Φωτογραφία Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/6 - Anchusa cespitosa/Φωτογραφία του φυτού 2 - Φωτογραφία Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/6 - Anchusa cespitosa/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/6 - Anchusa cespitosa/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/6 - Anchusa cespitosa/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/60 - Eryngium amorginum/
 • Προστατευόμενα είδη/60 - Eryngium amorginum/Eryngium amorginum.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/60 - Eryngium amorginum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/60 - Eryngium amorginum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/60 - Eryngium amorginum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/60 - Eryngium amorginum/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/60 - Eryngium amorginum/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/60 - Eryngium amorginum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/60 - Eryngium amorginum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/61 - Eryngium ternatum/
 • Προστατευόμενα είδη/61 - Eryngium ternatum/Eryngium ternatum.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/61 - Eryngium ternatum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ .jpg
 • Προστατευόμενα είδη/61 - Eryngium ternatum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1 .jpg
 • Προστατευόμενα είδη/61 - Eryngium ternatum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/61 - Eryngium ternatum/Φωτογραφία του φυτού 1 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/61 - Eryngium ternatum/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/61 - Eryngium ternatum/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/61 - Eryngium ternatum/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/61 - Eryngium ternatum/Φωτογραφία του φυτού 5 - Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/61 - Eryngium ternatum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/61 - Eryngium ternatum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/62 - Erysimum candicum subsp. candicum/
 • Προστατευόμενα είδη/62 - Erysimum candicum subsp. candicum/Erysimum candicum candicum.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/62 - Erysimum candicum subsp. candicum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/62 - Erysimum candicum subsp. candicum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/62 - Erysimum candicum subsp. candicum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/62 - Erysimum candicum subsp. candicum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/62 - Erysimum candicum subsp. candicum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/63 - Euphorbia herniariifolia/
 • Προστατευόμενα είδη/63 - Euphorbia herniariifolia/Euphorbia herniariifolia.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/63 - Euphorbia herniariifolia/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/63 - Euphorbia herniariifolia/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/63 - Euphorbia herniariifolia/Φωτογραφία του φυτού - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/63 - Euphorbia herniariifolia/Φωτογραφία του φυτού 1 - Φωτογραφία, Έφή Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/63 - Euphorbia herniariifolia/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/64 - Euphorbia rechingeri/
 • Προστατευόμενα είδη/64 - Euphorbia rechingeri/Euphorbia rechingeri.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/64 - Euphorbia rechingeri/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/64 - Euphorbia rechingeri/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/64 - Euphorbia rechingeri/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/64 - Euphorbia rechingeri/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/64 - Euphorbia rechingeri/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/65 - Ferulago thyrsiflora/
 • Προστατευόμενα είδη/65 - Ferulago thyrsiflora/Ferulago thyrsiflora.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/65 - Ferulago thyrsiflora/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/65 - Ferulago thyrsiflora/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/65 - Ferulago thyrsiflora/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/65 - Ferulago thyrsiflora/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/65 - Ferulago thyrsiflora/Καρποί - Σπέρματα 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/65 - Ferulago thyrsiflora/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/65 - Ferulago thyrsiflora/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/65 - Ferulago thyrsiflora/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/65 - Ferulago thyrsiflora/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/66 - Galium incrassatum/
 • Προστατευόμενα είδη/66 - Galium incrassatum/Galium incrassatum.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/66 - Galium incrassatum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/66 - Galium incrassatum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/66 - Galium incrassatum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/66 - Galium incrassatum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/67 - Geocaryum creticum/
 • Προστατευόμενα είδη/67 - Geocaryum creticum/Geocaryum creticum.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/67 - Geocaryum creticum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/67 - Geocaryum creticum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/68 - Helichrysum doerfleri/
 • Προστατευόμενα είδη/68 - Helichrysum doerfleri/Helichrysum doerfleri.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/68 - Helichrysum doerfleri/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/68 - Helichrysum doerfleri/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/68 - Helichrysum doerfleri/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/68 - Helichrysum doerfleri/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/68 - Helichrysum doerfleri/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/69 - Helichrysum heldreichii/
 • Προστατευόμενα είδη/69 - Helichrysum heldreichii/Helichrysum heldreichii.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/69 - Helichrysum heldreichii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/69 - Helichrysum heldreichii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/69 - Helichrysum heldreichii/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/69 - Helichrysum heldreichii/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/69 - Helichrysum heldreichii/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/69 - Helichrysum heldreichii/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/69 - Helichrysum heldreichii/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/69 - Helichrysum heldreichii/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/69 - Helichrysum heldreichii/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/7 - Androcymbium rechingeri/
 • Προστατευόμενα είδη/7 - Androcymbium rechingeri/Androcymbium rechingeri.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/7 - Androcymbium rechingeri/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/7 - Androcymbium rechingeri/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/7 - Androcymbium rechingeri/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/7 - Androcymbium rechingeri/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/7 - Androcymbium rechingeri/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/7 - Androcymbium rechingeri/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/7 - Androcymbium rechingeri/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/7 - Androcymbium rechingeri/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/70 - Hirtellina fruticosa/
 • Προστατευόμενα είδη/70 - Hirtellina fruticosa/Hirtellina fruticosa.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/70 - Hirtellina fruticosa/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/70 - Hirtellina fruticosa/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/70 - Hirtellina fruticosa/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/70 - Hirtellina fruticosa/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/70 - Hirtellina fruticosa/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/71 - Hypericum aciferum/
 • Προστατευόμενα είδη/71 - Hypericum aciferum/Hypericum aciferum.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/71 - Hypericum aciferum/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/71 - Hypericum aciferum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/71 - Hypericum aciferum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/71 - Hypericum aciferum/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/71 - Hypericum aciferum/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/71 - Hypericum aciferum/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/71 - Hypericum aciferum/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/71 - Hypericum aciferum/Φωτογραφία του φυτού 5.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/71 - Hypericum aciferum/Φωτογραφία του φυτού 6.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/71 - Hypericum aciferum/Φωτογραφία του φυτού 7.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/71 - Hypericum aciferum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/71 - Hypericum aciferum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/72 - Hypericum amblycalyx/
 • Προστατευόμενα είδη/72 - Hypericum amblycalyx/Hypericum amblycalyx.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/72 - Hypericum amblycalyx/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/72 - Hypericum amblycalyx/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/72 - Hypericum amblycalyx/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/72 - Hypericum amblycalyx/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/72 - Hypericum amblycalyx/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/72 - Hypericum amblycalyx/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/72 - Hypericum amblycalyx/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/73 - Hypericum jovis/
 • Προστατευόμενα είδη/73 - Hypericum jovis/Hypericum jovis.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/73 - Hypericum jovis/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/73 - Hypericum jovis/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/73 - Hypericum jovis/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/73 - Hypericum jovis/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/73 - Hypericum jovis/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/73 - Hypericum jovis/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/73 - Hypericum jovis/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/73 - Hypericum jovis/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/73 - Hypericum jovis/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/73 - Hypericum jovis/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/74 - Hypericum kelleri/
 • Προστατευόμενα είδη/74 - Hypericum kelleri/Hypericum kelleri.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/74 - Hypericum kelleri/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/74 - Hypericum kelleri/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/74 - Hypericum kelleri/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/74 - Hypericum kelleri/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/74 - Hypericum kelleri/Φωτογραφία του φυτού - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/74 - Hypericum kelleri/Φωτογραφία του φυτού 1 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/74 - Hypericum kelleri/Φωτογραφία του φυτού 2 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/74 - Hypericum kelleri/Φωτογραφία του φυτού 3 .jpg
 • Προστατευόμενα είδη/74 - Hypericum kelleri/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/75 - Hypochaeris tenuiflora/
 • Προστατευόμενα είδη/75 - Hypochaeris tenuiflora/Hypochaeris tenuiflora.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/75 - Hypochaeris tenuiflora/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/75 - Hypochaeris tenuiflora/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/75 - Hypochaeris tenuiflora/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/75 - Hypochaeris tenuiflora/Φωτογραφία του φυτού - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/75 - Hypochaeris tenuiflora/Φωτογραφία του φυτού 1 .jpg
 • Προστατευόμενα είδη/75 - Hypochaeris tenuiflora/Φωτογραφία του φυτού 2 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/75 - Hypochaeris tenuiflora/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/76 - Inula pseudolimonella/
 • Προστατευόμενα είδη/76 - Inula pseudolimonella/Inula pseudolimonella.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/76 - Inula pseudolimonella/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/76 - Inula pseudolimonella/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/76 - Inula pseudolimonella/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/76 - Inula pseudolimonella/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/76 - Inula pseudolimonella/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/76 - Inula pseudolimonella/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/76 - Inula pseudolimonella/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/76 - Inula pseudolimonella/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/77 - Ipomoea imperati/
 • Προστατευόμενα είδη/77 - Ipomoea imperati/Ipomoea imperati.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/77 - Ipomoea imperati/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/77 - Ipomoea imperati/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/78 - Lathyrus neurolobus/
 • Προστατευόμενα είδη/78 - Lathyrus neurolobus/Lathyrus neurolobus.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/78 - Lathyrus neurolobus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/78 - Lathyrus neurolobus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/78 - Lathyrus neurolobus/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/78 - Lathyrus neurolobus/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/78 - Lathyrus neurolobus/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/78 - Lathyrus neurolobus/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/78 - Lathyrus neurolobus/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/78 - Lathyrus neurolobus/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/79 - Limonium frederici/
 • Προστατευόμενα είδη/79 - Limonium frederici/Limonium frederici.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/79 - Limonium frederici/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/79 - Limonium frederici/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/79 - Limonium frederici/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/8 - Anthemis abrotanifolia/
 • Προστατευόμενα είδη/8 - Anthemis abrotanifolia/Anthemis abrotanifolia.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/8 - Anthemis abrotanifolia/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/8 - Anthemis abrotanifolia/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/8 - Anthemis abrotanifolia/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/8 - Anthemis abrotanifolia/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/8 - Anthemis abrotanifolia/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/8 - Anthemis abrotanifolia/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/8 - Anthemis abrotanifolia/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/80 - Linum arboreum/
 • Προστατευόμενα είδη/80 - Linum arboreum/Linum arboreum.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/80 - Linum arboreum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ .jpg
 • Προστατευόμενα είδη/80 - Linum arboreum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/80 - Linum arboreum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/80 - Linum arboreum/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/80 - Linum arboreum/Φωτογραφία του φυτού 2 - Φωτογραφία, ΄Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/80 - Linum arboreum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/80 - Linum arboreum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/81 - Lomelosia albocincta/
 • Προστατευόμενα είδη/81 - Lomelosia albocincta/Lomelosia albocincta.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/81 - Lomelosia albocincta/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/81 - Lomelosia albocincta/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/81 - Lomelosia albocincta/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/81 - Lomelosia albocincta/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/81 - Lomelosia albocincta/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/81 - Lomelosia albocincta/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/82 - Lomelosia minoana subsp. minoana/
 • Προστατευόμενα είδη/82 - Lomelosia minoana subsp. minoana/Lomelosia minoana minoana.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/82 - Lomelosia minoana subsp. minoana/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/82 - Lomelosia minoana subsp. minoana/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/82 - Lomelosia minoana subsp. minoana/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/82 - Lomelosia minoana subsp. minoana/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/82 - Lomelosia minoana subsp. minoana/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/82 - Lomelosia minoana subsp. minoana/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/82 - Lomelosia minoana subsp. minoana/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/83 - Minuartia wettsteinii/
 • Προστατευόμενα είδη/83 - Minuartia wettsteinii/Minuartia wettsteinii.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/83 - Minuartia wettsteinii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/83 - Minuartia wettsteinii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/83 - Minuartia wettsteinii/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/83 - Minuartia wettsteinii/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/83 - Minuartia wettsteinii/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/83 - Minuartia wettsteinii/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/83 - Minuartia wettsteinii/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/84 - Nepeta scordotis/
 • Προστατευόμενα είδη/84 - Nepeta scordotis/Nepeta scordotis.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/84 - Nepeta scordotis/Δείγμα Βοτναικιού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/84 - Nepeta scordotis/Δείγμα Βοτναικιού Μουσείου ΜΑΙΧ 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/84 - Nepeta scordotis/Δείγμα Βοτναικιού Μουσείου ΜΑΙΧ 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/84 - Nepeta scordotis/Δείγμα Βοτναικιού Μουσείου ΜΑΙΧ 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/84 - Nepeta scordotis/Δείγμα Βοτναικιού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/84 - Nepeta scordotis/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/84 - Nepeta scordotis/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/84 - Nepeta scordotis/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/85 - Nepeta sphaciotica/
 • Προστατευόμενα είδη/85 - Nepeta sphaciotica/Nepeta sphaciotica.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/85 - Nepeta sphaciotica/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/85 - Nepeta sphaciotica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/85 - Nepeta sphaciotica/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/85 - Nepeta sphaciotica/Φωτογραφία του φυτού - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/85 - Nepeta sphaciotica/Φωτογραφία του φυτού 1 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/85 - Nepeta sphaciotica/Φωτογραφία του φυτού 2 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/85 - Nepeta sphaciotica/Φωτογραφία του φυτού 3 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/85 - Nepeta sphaciotica/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/85 - Nepeta sphaciotica/Φωτογραφία του φυτού 5.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/85 - Nepeta sphaciotica/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/85 - Nepeta sphaciotica/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/86 - Onobrychis sphaciotica/
 • Προστατευόμενα είδη/86 - Onobrychis sphaciotica/Onobrychis sphaciotica.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/86 - Onobrychis sphaciotica/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/86 - Onobrychis sphaciotica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/86 - Onobrychis sphaciotica/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/86 - Onobrychis sphaciotica/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/86 - Onobrychis sphaciotica/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/86 - Onobrychis sphaciotica/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/86 - Onobrychis sphaciotica/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/86 - Onobrychis sphaciotica/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/87 - Ononis verae/
 • Προστατευόμενα είδη/87 - Ononis verae/1221478580_562_Ononis verae.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/87 - Ononis verae/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/87 - Ononis verae/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/88 - Origanum dictamnus/
 • Προστατευόμενα είδη/88 - Origanum dictamnus/Origanum dictamnus.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/88 - Origanum dictamnus/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/88 - Origanum dictamnus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/88 - Origanum dictamnus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/88 - Origanum dictamnus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/88 - Origanum dictamnus/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/88 - Origanum dictamnus/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/88 - Origanum dictamnus/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/88 - Origanum dictamnus/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/89 - Ormosolenia alpina/
 • Προστατευόμενα είδη/89 - Ormosolenia alpina/Ormosolenia alpina.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/89 - Ormosolenia alpina/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/89 - Ormosolenia alpina/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/89 - Ormosolenia alpina/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/89 - Ormosolenia alpina/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/89 - Ormosolenia alpina/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/9 - Anthemis glaberrima/
 • Προστατευόμενα είδη/9 - Anthemis glaberrima/Anthemis glaberrima.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/9 - Anthemis glaberrima/Βιότοπος 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/9 - Anthemis glaberrima/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/9 - Anthemis glaberrima/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/9 - Anthemis glaberrima/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/9 - Anthemis glaberrima/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/9 - Anthemis glaberrima/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/9 - Anthemis glaberrima/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/9 - Anthemis glaberrima/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/9 - Anthemis glaberrima/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/9 - Anthemis glaberrima/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/90 - Paeonia clusii subsp. clusii/
 • Προστατευόμενα είδη/90 - Paeonia clusii subsp. clusii/Paeonia clusii subsp. clusii.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/90 - Paeonia clusii subsp. clusii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/90 - Paeonia clusii subsp. clusii/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/90 - Paeonia clusii subsp. clusii/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/90 - Paeonia clusii subsp. clusii/Φωτογραφία του φυτού - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/90 - Paeonia clusii subsp. clusii/Φωτογραφία του φυτού 1 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/90 - Paeonia clusii subsp. clusii/Φωτογραφία του φυτού 2 .jpg
 • Προστατευόμενα είδη/90 - Paeonia clusii subsp. clusii/Φωτογραφία του φυτού 3 .jpg
 • Προστατευόμενα είδη/90 - Paeonia clusii subsp. clusii/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/91 - Petrorhagia dianthoides/
 • Προστατευόμενα είδη/91 - Petrorhagia dianthoides/Petrorhagia dianthoides.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/91 - Petrorhagia dianthoides/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/91 - Petrorhagia dianthoides/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/91 - Petrorhagia dianthoides/Φωτογραφία του φυτού - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/91 - Petrorhagia dianthoides/Φωτογραφία του φυτού 1 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/91 - Petrorhagia dianthoides/Φωτογραφία του φυτού 2 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/91 - Petrorhagia dianthoides/Φωτογραφία του φυτού 3 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/91 - Petrorhagia dianthoides/Φωτογραφία του φυτού 4 .jpg
 • Προστατευόμενα είδη/91 - Petrorhagia dianthoides/Φωτογραφία του φυτού 5 .jpg
 • Προστατευόμενα είδη/91 - Petrorhagia dianthoides/Φωτογραφία του φυτού 6 .jpg
 • Προστατευόμενα είδη/91 - Petrorhagia dianthoides/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/92 - Phlomis lanata/
 • Προστατευόμενα είδη/92 - Phlomis lanata/Phlomis lanata.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/92 - Phlomis lanata/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/92 - Phlomis lanata/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/92 - Phlomis lanata/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/92 - Phlomis lanata/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/92 - Phlomis lanata/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/92 - Phlomis lanata/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/92 - Phlomis lanata/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/92 - Phlomis lanata/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/93 - Phoenix theophrasti/
 • Προστατευόμενα είδη/93 - Phoenix theophrasti/Phoenix theophrasti.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/93 - Phoenix theophrasti/Βιότοπος 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/93 - Phoenix theophrasti/Βιότοπος 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/93 - Phoenix theophrasti/Βιότοπος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/93 - Phoenix theophrasti/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/93 - Phoenix theophrasti/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/93 - Phoenix theophrasti/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/93 - Phoenix theophrasti/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/93 - Phoenix theophrasti/Φωτογραφία του φυτού 2 (αρσενικό άνθος.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/93 - Phoenix theophrasti/Φωτογραφία του φυτού 3 (αρσενικό άνθος).jpg
 • Προστατευόμενα είδη/93 - Phoenix theophrasti/Φωτογραφία του φυτού 4 (Καρποί).jpg
 • Προστατευόμενα είδη/93 - Phoenix theophrasti/Φωτογραφία του φυτού 5.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/93 - Phoenix theophrasti/Φωτογραφία του φυτού 6 (Θηλυκό άνθος).jpg
 • Προστατευόμενα είδη/93 - Phoenix theophrasti/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/93 - Phoenix theophrasti/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/94 - Prunella cretensis/
 • Προστατευόμενα είδη/94 - Prunella cretensis/Prunella cretensis.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/94 - Prunella cretensis/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/94 - Prunella cretensis/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/94 - Prunella cretensis/Καρποί -Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/94 - Prunella cretensis/Φωτογραφία του φυτού 1 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/94 - Prunella cretensis/Φωτογραφία του φυτού 2 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/94 - Prunella cretensis/Φωτογραφία του φυτού 3- Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/94 - Prunella cretensis/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/94 - Prunella cretensis/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/94 - Prunella cretensis/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/95 - Prunus prostrata/
 • Προστατευόμενα είδη/95 - Prunus prostrata/Prunus prostrata.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/95 - Prunus prostrata/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/95 - Prunus prostrata/Φωτογραφία του φυτού - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/95 - Prunus prostrata/Φωτογραφία του φυτού 1 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/95 - Prunus prostrata/Φωτογραφία του φυτού 2 - Φωτογραφία, Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/95 - Prunus prostrata/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/96 - Ranunculus creticus/
 • Προστατευόμενα είδη/96 - Ranunculus creticus/Ranunculus creticus.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/96 - Ranunculus creticus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/96 - Ranunculus creticus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/96 - Ranunculus creticus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/96 - Ranunculus creticus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/96 - Ranunculus creticus/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/96 - Ranunculus creticus/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/96 - Ranunculus creticus/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/96 - Ranunculus creticus/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/97 - Ranunculus subhomophyllus/
 • Προστατευόμενα είδη/97 - Ranunculus subhomophyllus/Ranunculus subhomophyllus.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/97 - Ranunculus subhomophyllus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/97 - Ranunculus subhomophyllus/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/98 - Sanguisorba cretica/
 • Προστατευόμενα είδη/98 - Sanguisorba cretica/Sanguisorba cretica.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/98 - Sanguisorba cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1jpg.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/98 - Sanguisorba cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/98 - Sanguisorba cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 3.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/98 - Sanguisorba cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/98 - Sanguisorba cretica/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/98 - Sanguisorba cretica/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/98 - Sanguisorba cretica/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/98 - Sanguisorba cretica/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/98 - Sanguisorba cretica/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/99 - Satureja candica/
 • Προστατευόμενα είδη/99 - Satureja candica/Satureja candica.pdf
 • Προστατευόμενα είδη/99 - Satureja candica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/99 - Satureja candica/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/99 - Satureja candica/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/99 - Satureja candica/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/99 - Satureja candica/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Προστατευόμενα είδη/99 - Satureja candica/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/
 • Άλλα σπάνια είδη/1 - Aethionema saxatile (L.) R.Br.subsp. creticum (Boiss.& Heldr.) I.A.Andersson, Carlström, Franzen, Karlen & Nybom/
 • Άλλα σπάνια είδη/1 - Aethionema saxatile (L.) R.Br.subsp. creticum (Boiss.& Heldr.) I.A.Andersson, Carlström, Franzen, Karlen & Nybom/Βιότοπος.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/1 - Aethionema saxatile (L.) R.Br.subsp. creticum (Boiss.& Heldr.) I.A.Andersson, Carlström, Franzen, Karlen & Nybom/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου MAIX.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/1 - Aethionema saxatile (L.) R.Br.subsp. creticum (Boiss.& Heldr.) I.A.Andersson, Carlström, Franzen, Karlen & Nybom/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/1 - Aethionema saxatile (L.) R.Br.subsp. creticum (Boiss.& Heldr.) I.A.Andersson, Carlström, Franzen, Karlen & Nybom/Φωτογραφία του Φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/1 - Aethionema saxatile (L.) R.Br.subsp. creticum (Boiss.& Heldr.) I.A.Andersson, Carlström, Franzen, Karlen & Nybom/Φωτογραφία του Φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/1 - Aethionema saxatile (L.) R.Br.subsp. creticum (Boiss.& Heldr.) I.A.Andersson, Carlström, Franzen, Karlen & Nybom/Φωτογραφία του Φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/1 - Aethionema saxatile (L.) R.Br.subsp. creticum (Boiss.& Heldr.) I.A.Andersson, Carlström, Franzen, Karlen & Nybom/Χάρτης κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/10 - Campanula spatulata subsp. filicaulis/
 • Άλλα σπάνια είδη/10 - Campanula spatulata subsp. filicaulis/Campanula spatulata subsp. filicaulis.doc
 • Άλλα σπάνια είδη/10 - Campanula spatulata subsp. filicaulis/Campanula spatulata subsp. filicaulis.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/10 - Campanula spatulata subsp. filicaulis/Βιότοπος.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/10 - Campanula spatulata subsp. filicaulis/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/10 - Campanula spatulata subsp. filicaulis/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/10 - Campanula spatulata subsp. filicaulis/Καρποί - Σπόροι.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/10 - Campanula spatulata subsp. filicaulis/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/10 - Campanula spatulata subsp. filicaulis/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/10 - Campanula spatulata subsp. filicaulis/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/10 - Campanula spatulata subsp. filicaulis/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/11- Campanula tubulosa/
 • Άλλα σπάνια είδη/11- Campanula tubulosa/Campanula tubulosa.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/11- Campanula tubulosa/Δειγμα Βοτανικού Μουσείου 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/11- Campanula tubulosa/Δειγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/11- Campanula tubulosa/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/11- Campanula tubulosa/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/11- Campanula tubulosa/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/11- Campanula tubulosa/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/11- Campanula tubulosa/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/12 - Carlina curetum subsp. curetum/
 • Άλλα σπάνια είδη/12 - Carlina curetum subsp. curetum/Carlina curetum subsp. curetum.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/12 - Carlina curetum subsp. curetum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/12 - Carlina curetum subsp. curetum/Φωτογραφία φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/12 - Carlina curetum subsp. curetum/Φωτογραφία φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/12 - Carlina curetum subsp. curetum/Φωτογραφία φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/12 - Carlina curetum subsp. curetum/Φωτογραφία φυτού 4.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/12 - Carlina curetum subsp. curetum/Φωτογραφία φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/12 - Carlina curetum subsp. curetum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/13 - Centaurea idaea/
 • Άλλα σπάνια είδη/13 - Centaurea idaea/Centaurea idaea.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/13 - Centaurea idaea/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/13 - Centaurea idaea/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/13 - Centaurea idaea/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/13 - Centaurea idaea/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/13 - Centaurea idaea/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/13 - Centaurea idaea/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/13 - Centaurea idaea/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/13 - Centaurea idaea/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/14 - Centaurea raphanina subsp. raphanina/
 • Άλλα σπάνια είδη/14 - Centaurea raphanina subsp. raphanina/Centaurea raphanina raphanina.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/14 - Centaurea raphanina subsp. raphanina/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/14 - Centaurea raphanina subsp. raphanina/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/14 - Centaurea raphanina subsp. raphanina/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/14 - Centaurea raphanina subsp. raphanina/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/14 - Centaurea raphanina subsp. raphanina/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/14 - Centaurea raphanina subsp. raphanina/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/14 - Centaurea raphanina subsp. raphanina/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/15 - Cerastium scaposum/
 • Άλλα σπάνια είδη/15 - Cerastium scaposum/Cerastium scaposum.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/15 - Cerastium scaposum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/15 - Cerastium scaposum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/15 - Cerastium scaposum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/15 - Cerastium scaposum/Φωτογραφία του φυτού 1 .jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/15 - Cerastium scaposum/Φωτογραφία του φυτού 2 .jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/15 - Cerastium scaposum/Φωτογραφία του φυτού 3 .jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/15 - Cerastium scaposum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/15 - Cerastium scaposum/Χάρτης κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/16 - Colchicum cretense/
 • Άλλα σπάνια είδη/16 - Colchicum cretense/1220950858_496_Colchicum cretense.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/16 - Colchicum cretense/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/16 - Colchicum cretense/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/16 - Colchicum cretense/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/16 - Colchicum cretense/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/16 - Colchicum cretense/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/16 - Colchicum cretense/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/17 - Crepis cretica/
 • Άλλα σπάνια είδη/17 - Crepis cretica/Crepis cretica.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/17 - Crepis cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/17 - Crepis cretica/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/17 - Crepis cretica/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/18 - Crocus cartwrightianus/
 • Άλλα σπάνια είδη/18 - Crocus cartwrightianus/Crocus cartwrightianus.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/18 - Crocus cartwrightianus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/18 - Crocus cartwrightianus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/18 - Crocus cartwrightianus/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/18 - Crocus cartwrightianus/Χάρτης Καταγραφής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/19 - Crocus sieberi subsp. sieberi/
 • Άλλα σπάνια είδη/19 - Crocus sieberi subsp. sieberi/Crocus sieberi sieberi.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/19 - Crocus sieberi subsp. sieberi/Βιότοπος 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/19 - Crocus sieberi subsp. sieberi/Βιότοπος.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/19 - Crocus sieberi subsp. sieberi/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/19 - Crocus sieberi subsp. sieberi/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/19 - Crocus sieberi subsp. sieberi/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/19 - Crocus sieberi subsp. sieberi/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/19 - Crocus sieberi subsp. sieberi/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/19 - Crocus sieberi subsp. sieberi/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/19 - Crocus sieberi subsp. sieberi/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/19 - Crocus sieberi subsp. sieberi/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/2 -Allium bourgeaui subsp. creticum/
 • Άλλα σπάνια είδη/2 -Allium bourgeaui subsp. creticum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου MAIX.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/2 -Allium bourgeaui subsp. creticum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/2 -Allium bourgeaui subsp. creticum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/2 -Allium bourgeaui subsp. creticum/Χάρτης κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/20 - Draba cretica/
 • Άλλα σπάνια είδη/20 - Draba cretica/Draba cretica.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/20 - Draba cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/20 - Draba cretica/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/20 - Draba cretica/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/20 - Draba cretica/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/20 - Draba cretica/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/20 - Draba cretica/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/21 - Ebenus cretica/
 • Άλλα σπάνια είδη/21 - Ebenus cretica/Ebenus cretica.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/21 - Ebenus cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/21 - Ebenus cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/21 - Ebenus cretica/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/21 - Ebenus cretica/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/21 - Ebenus cretica/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/21 - Ebenus cretica/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/21 - Ebenus cretica/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/21 - Ebenus cretica/Φωτογραφία του φυτού 5.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/21 - Ebenus cretica/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/21 - Ebenus cretica/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/22- Erysimum creticum/
 • Άλλα σπάνια είδη/22- Erysimum creticum/Erysimum creticum.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/22- Erysimum creticum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/22- Erysimum creticum/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/22- Erysimum creticum/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/22- Erysimum creticum/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/22- Erysimum creticum/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/22- Erysimum creticum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/22- Erysimum creticum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/23 - Erysimum mutabile/
 • Άλλα σπάνια είδη/23 - Erysimum mutabile/Erysimum mutabile.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/23 - Erysimum mutabile/Βιότοπος.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/23 - Erysimum mutabile/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/23 - Erysimum mutabile/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/23 - Erysimum mutabile/Καρποί- Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/23 - Erysimum mutabile/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/23 - Erysimum mutabile/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/23 - Erysimum mutabile/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/23 - Erysimum mutabile/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/23 - Erysimum mutabile/Χάρτης Κατανομής σητν Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/24 - Erysimum raulinii/
 • Άλλα σπάνια είδη/24 - Erysimum raulinii/Erysimum raulinii.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/24 - Erysimum raulinii/Δείγμα του φυτού ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/24 - Erysimum raulinii/Δείγμα του φυτού ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/24 - Erysimum raulinii/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/24 - Erysimum raulinii/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/24 - Erysimum raulinii/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/24 - Erysimum raulinii/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/24 - Erysimum raulinii/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/24 - Erysimum raulinii/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/24 - Erysimum raulinii/Χάρτης Καταγραφής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/25 -Galium fruticosum/
 • Άλλα σπάνια είδη/25 -Galium fruticosum/Galium fruticosum.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/25 -Galium fruticosum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/25 -Galium fruticosum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/25 -Galium fruticosum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/25 -Galium fruticosum/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/25 -Galium fruticosum/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/25 -Galium fruticosum/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/25 -Galium fruticosum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/25 -Galium fruticosum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/26 - Galium graecum subsp. pseudocanum/
 • Άλλα σπάνια είδη/26 - Galium graecum subsp. pseudocanum/Galium graecum subsp. pseudocanum.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/26 - Galium graecum subsp. pseudocanum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/26 - Galium graecum subsp. pseudocanum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/26 - Galium graecum subsp. pseudocanum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/26 - Galium graecum subsp. pseudocanum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/26 - Galium graecum subsp. pseudocanum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/26 - Galium graecum subsp. pseudocanum/Φωτογραφία του φυτού - Φωτογραφία Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/26 - Galium graecum subsp. pseudocanum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/27 - Hypericum trichocaulon/
 • Άλλα σπάνια είδη/27 - Hypericum trichocaulon/Hypericum trichocaulon.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/27 - Hypericum trichocaulon/Βιότοπος.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/27 - Hypericum trichocaulon/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/27 - Hypericum trichocaulon/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/27 - Hypericum trichocaulon/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/27 - Hypericum trichocaulon/Φωτογραφία του φυτού Φωτογραφία - Έφη Τσακρακλίδου .jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/27 - Hypericum trichocaulon/Φωτογραφία του φυτού Φωτογραφία .jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/27 - Hypericum trichocaulon/Φωτογραφία του φυτού Φωτογραφία 1 .jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/27 - Hypericum trichocaulon/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/28 - Inula candida/
 • Άλλα σπάνια είδη/28 - Inula candida/Inula candida.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/28 - Inula candida/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/28 - Inula candida/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/28 - Inula candida/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/28 - Inula candida/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/29 - Lomelosia sphaciotica/
 • Άλλα σπάνια είδη/29 - Lomelosia sphaciotica/Lomelosia sphaciotica.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/29 - Lomelosia sphaciotica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/29 - Lomelosia sphaciotica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/29 - Lomelosia sphaciotica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/29 - Lomelosia sphaciotica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/29 - Lomelosia sphaciotica/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/29 - Lomelosia sphaciotica/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/29 - Lomelosia sphaciotica/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/29 - Lomelosia sphaciotica/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/3 - Silene variegata/
 • Άλλα σπάνια είδη/3 - Silene variegata/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/3 - Silene variegata/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/3 - Silene variegata/Φωτογραφία του Φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/3 - Silene variegata/Φωτογραφία του Φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/3 - Silene variegata/Φωτογραφία του Φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/3 - Silene variegata/Φωτογραφία του Φυτού 4.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/3 - Silene variegata/Φωτογραφία του Φυτού 5.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/3 - Silene variegata/Φωτογραφία του Φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/3 - Silene variegata/Χάρτης κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/30 - Lutzia cretica/
 • Άλλα σπάνια είδη/30 - Lutzia cretica/Lutzia cretica.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/30 - Lutzia cretica/Βιότοπος.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/30 - Lutzia cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/30 - Lutzia cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/30 - Lutzia cretica/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/30 - Lutzia cretica/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/30 - Lutzia cretica/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/31 - Lysimachia serpyllifolia/
 • Άλλα σπάνια είδη/31 - Lysimachia serpyllifolia/Lysimachia serpyllifolia.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/31 - Lysimachia serpyllifolia/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/31 - Lysimachia serpyllifolia/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/31 - Lysimachia serpyllifolia/Φωτογραφία του Φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/31 - Lysimachia serpyllifolia/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/32 - Muscari spreitzenhoferi/
 • Άλλα σπάνια είδη/32 - Muscari spreitzenhoferi/Muscari spreitzenhoferi.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/32 - Muscari spreitzenhoferi/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/32 - Muscari spreitzenhoferi/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/32 - Muscari spreitzenhoferi/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/32 - Muscari spreitzenhoferi/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/32 - Muscari spreitzenhoferi/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/32 - Muscari spreitzenhoferi/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/33 - Onopordum bracteatum subsp. creticum/
 • Άλλα σπάνια είδη/33 - Onopordum bracteatum subsp. creticum/Onopordum bracteatum subsp. creticum.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/33 - Onopordum bracteatum subsp. creticum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/33 - Onopordum bracteatum subsp. creticum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/33 - Onopordum bracteatum subsp. creticum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/33 - Onopordum bracteatum subsp. creticum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/33 - Onopordum bracteatum subsp. creticum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/34 -Origanum microphyllum/
 • Άλλα σπάνια είδη/34 -Origanum microphyllum/Origanum microphyllum.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/34 -Origanum microphyllum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/34 -Origanum microphyllum/Καρποί - Σπέρματα .jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/34 -Origanum microphyllum/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/34 -Origanum microphyllum/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/34 -Origanum microphyllum/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/34 -Origanum microphyllum/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/34 -Origanum microphyllum/Φωτογραφία του φυτού 5.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/34 -Origanum microphyllum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/34 -Origanum microphyllum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/35 - Ornithogalum creticum/
 • Άλλα σπάνια είδη/35 - Ornithogalum creticum/Δείγμα του φυτού ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/35 - Ornithogalum creticum/Χάρτης κατανόμης στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/36 - Petromarula pinnata/
 • Άλλα σπάνια είδη/36 - Petromarula pinnata/Petromarula pinnata.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/36 - Petromarula pinnata/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/36 - Petromarula pinnata/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/36 - Petromarula pinnata/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/36 - Petromarula pinnata/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/36 - Petromarula pinnata/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/36 - Petromarula pinnata/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/36 - Petromarula pinnata/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/36 - Petromarula pinnata/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/37 - Petrorhagia candica/
 • Άλλα σπάνια είδη/37 - Petrorhagia candica/Petrorhagia candica.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/37 - Petrorhagia candica/Βιότοπος.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/37 - Petrorhagia candica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/37 - Petrorhagia candica/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/37 - Petrorhagia candica/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/37 - Petrorhagia candica/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/37 - Petrorhagia candica/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/37 - Petrorhagia candica/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/37 - Petrorhagia candica/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/38 - Phagnalon pygmaeum/
 • Άλλα σπάνια είδη/38 - Phagnalon pygmaeum/Phagnalon pygmaeum.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/38 - Phagnalon pygmaeum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/38 - Phagnalon pygmaeum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/38 - Phagnalon pygmaeum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/38 - Phagnalon pygmaeum/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/38 - Phagnalon pygmaeum/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/38 - Phagnalon pygmaeum/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/38 - Phagnalon pygmaeum/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/38 - Phagnalon pygmaeum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/38 - Phagnalon pygmaeum/Χάρτης κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/39 - Pimpinella tragium subsp.depressa/
 • Άλλα σπάνια είδη/39 - Pimpinella tragium subsp.depressa/Pimpinella tragium subsp.depressa.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/39 - Pimpinella tragium subsp.depressa/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/39 - Pimpinella tragium subsp.depressa/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/39 - Pimpinella tragium subsp.depressa/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/39 - Pimpinella tragium subsp.depressa/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/39 - Pimpinella tragium subsp.depressa/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/39 - Pimpinella tragium subsp.depressa/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/39 - Pimpinella tragium subsp.depressa/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/4- Acantholimon androsaceum/
 • Άλλα σπάνια είδη/4- Acantholimon androsaceum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/4- Acantholimon androsaceum/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/4- Acantholimon androsaceum/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/4- Acantholimon androsaceum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/4- Acantholimon androsaceum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/40 - Ricotia cretica/
 • Άλλα σπάνια είδη/40 - Ricotia cretica/Ricotia cretica.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/40 - Ricotia cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/40 - Ricotia cretica/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/40 - Ricotia cretica/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/40 - Ricotia cretica/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/40 - Ricotia cretica/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/40 - Ricotia cretica/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/40 - Ricotia cretica/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/40 - Ricotia cretica/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/41 - Salvia pomifera subsp. pomifera/
 • Άλλα σπάνια είδη/41 - Salvia pomifera subsp. pomifera/Salvia pomifera subsp. pomifera.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/41 - Salvia pomifera subsp. pomifera/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/41 - Salvia pomifera subsp. pomifera/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/41 - Salvia pomifera subsp. pomifera/Φωτογραφία του φυτού - Εφη Τσακρακλίδου 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/41 - Salvia pomifera subsp. pomifera/Φωτογραφία του φυτού - Εφη Τσακρακλίδου 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/41 - Salvia pomifera subsp. pomifera/Φωτογραφία του φυτού - Εφη Τσακρακλίδου 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/41 - Salvia pomifera subsp. pomifera/Φωτογραφία του φυτού - Εφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/41 - Salvia pomifera subsp. pomifera/Χάρτης κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/42 - Satureja sphaciotica/
 • Άλλα σπάνια είδη/42 - Satureja sphaciotica/Satureja sphaciotica.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/42 - Satureja sphaciotica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/42 - Satureja sphaciotica/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/43 - Scariola alpestris/
 • Άλλα σπάνια είδη/43 - Scariola alpestris/Scariola alpestris.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/43 - Scariola alpestris/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/43 - Scariola alpestris/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/43 - Scariola alpestris/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/43 - Scariola alpestris/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/43 - Scariola alpestris/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/43 - Scariola alpestris/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/43 - Scariola alpestris/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/44 - Scorzonera cretica/
 • Άλλα σπάνια είδη/44 - Scorzonera cretica/Scorzonera cretica.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/44 - Scorzonera cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/44 - Scorzonera cretica/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/44 - Scorzonera cretica/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/44 - Scorzonera cretica/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/45 - Scutellaria hirta/
 • Άλλα σπάνια είδη/45 - Scutellaria hirta/Scutellaria hirta.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/45 - Scutellaria hirta/Βιότοπος - Φωτογραφία - Εφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/45 - Scutellaria hirta/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/45 - Scutellaria hirta/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/45 - Scutellaria hirta/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/45 - Scutellaria hirta/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/45 - Scutellaria hirta/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/45 - Scutellaria hirta/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/46 - Scutellaria sieberi/
 • Άλλα σπάνια είδη/46 - Scutellaria sieberi/Scutellaria sieberi.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/46 - Scutellaria sieberi/Βιότοπος - Φωτ. Έφη Τσακρακλίδου .jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/46 - Scutellaria sieberi/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/46 - Scutellaria sieberi/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/46 - Scutellaria sieberi/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/46 - Scutellaria sieberi/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/46 - Scutellaria sieberi/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/46 - Scutellaria sieberi/Φωτογραφία του φυτού - Φωτ. Έφη Τσακρακλίδου 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/46 - Scutellaria sieberi/Φωτογραφία του φυτού - Φωτ. Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/46 - Scutellaria sieberi/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/46 - Scutellaria sieberi/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/47 - Securigera globosa/
 • Άλλα σπάνια είδη/47 - Securigera globosa/Securigera globosa.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/47 - Securigera globosa/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/47 - Securigera globosa/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/47 - Securigera globosa/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/47 - Securigera globosa/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/47 - Securigera globosa/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/47 - Securigera globosa/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/47 - Securigera globosa/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/47 - Securigera globosa/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/47 - Securigera globosa/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/48 - Sideritis syriaca subsp. syriaca/
 • Άλλα σπάνια είδη/48 - Sideritis syriaca subsp. syriaca/Sideritis syriaca subsp. syriaca.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/48 - Sideritis syriaca subsp. syriaca/Βιότοπος.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/48 - Sideritis syriaca subsp. syriaca/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/48 - Sideritis syriaca subsp. syriaca/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/48 - Sideritis syriaca subsp. syriaca/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/48 - Sideritis syriaca subsp. syriaca/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/48 - Sideritis syriaca subsp. syriaca/Φωτογραφία του φυτού - Φωτ. Έφη Τσακρακλίδου 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/48 - Sideritis syriaca subsp. syriaca/Φωτογραφία του φυτού - Φωτ. Έφη Τσακρακλίδου 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/48 - Sideritis syriaca subsp. syriaca/Φωτογραφία του φυτού - Φωτ. Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/48 - Sideritis syriaca subsp. syriaca/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/49 - Silene antri-jovis/
 • Άλλα σπάνια είδη/49 - Silene antri-jovis/Silene antri-jovis.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/49 - Silene antri-jovis/Βιότοπος.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/49 - Silene antri-jovis/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/49 - Silene antri-jovis/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/49 - Silene antri-jovis/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/49 - Silene antri-jovis/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/49 - Silene antri-jovis/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/49 - Silene antri-jovis/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/49 - Silene antri-jovis/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/5 -Arabis cretica/
 • Άλλα σπάνια είδη/5 -Arabis cretica/1220531167_445_Arabis cretica.doc
 • Άλλα σπάνια είδη/5 -Arabis cretica/Δείγμα Βοτανικού μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/5 -Arabis cretica/Δείγμα Βοτανικού μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/5 -Arabis cretica/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/5 -Arabis cretica/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/5 -Arabis cretica/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/5 -Arabis cretica/Χάρτης κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/50 - Silene sieberi/
 • Άλλα σπάνια είδη/50 - Silene sieberi/Silene sieberi.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/50 - Silene sieberi/Δείγμα Βοτανικού μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/50 - Silene sieberi/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/50 - Silene sieberi/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/50 - Silene sieberi/Χάρτης κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/51 - Stachys spinosa/
 • Άλλα σπάνια είδη/51 - Stachys spinosa/Stachys spinosa.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/51 - Stachys spinosa/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/51 - Stachys spinosa/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/51 - Stachys spinosa/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/51 - Stachys spinosa/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/52 - Staehelina petiolata/
 • Άλλα σπάνια είδη/52 - Staehelina petiolata/Staehelina petiolata.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/52 - Staehelina petiolata/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/52 - Staehelina petiolata/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/52 - Staehelina petiolata/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/52 - Staehelina petiolata/Φωτογραφία του φυτού - Φωτ. Εφή Τσακρακλίδου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/52 - Staehelina petiolata/Φωτογραφία του φυτού 1 Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/52 - Staehelina petiolata/Φωτογραφία του φυτού 2 Φώτ. Έφη Τσακρακλίδου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/52 - Staehelina petiolata/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/52 - Staehelina petiolata/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/52 - Staehelina petiolata/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/53 - Telephium imperati subsp. pauciflorum/
 • Άλλα σπάνια είδη/53 - Telephium imperati subsp. pauciflorum/Telephium imperati subsp. pauciflorum.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/53 - Telephium imperati subsp. pauciflorum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/53 - Telephium imperati subsp. pauciflorum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/53 - Telephium imperati subsp. pauciflorum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/53 - Telephium imperati subsp. pauciflorum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/53 - Telephium imperati subsp. pauciflorum/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/53 - Telephium imperati subsp. pauciflorum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/53 - Telephium imperati subsp. pauciflorum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/54 - Silene variegata/
 • Άλλα σπάνια είδη/54 - Silene variegata/Silene variegata.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/54 - Silene variegata/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/54 - Silene variegata/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/54 - Silene variegata/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/54 - Silene variegata/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/54 - Silene variegata/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/54 - Silene variegata/Φωτογραφία του φυτού 4.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/54 - Silene variegata/Φωτογραφία του φυτού 5 .jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/54 - Silene variegata/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/54 - Silene variegata/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/55 - Stachys mucronata/
 • Άλλα σπάνια είδη/55 - Stachys mucronata/Stachys mucronata.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/55 - Stachys mucronata/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/55 - Stachys mucronata/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/55 - Stachys mucronata/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/56 - Teucrium alpestre/
 • Άλλα σπάνια είδη/56 - Teucrium alpestre/Teucrium alpestre.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/56 - Teucrium alpestre/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/56 - Teucrium alpestre/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/56 - Teucrium alpestre/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/56 - Teucrium alpestre/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/56 - Teucrium alpestre/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/56 - Teucrium alpestre/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/56 - Teucrium alpestre/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/56 - Teucrium alpestre/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/57 -Thlaspi creticum/
 • Άλλα σπάνια είδη/57 -Thlaspi creticum/Thlaspi creticum.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/57 -Thlaspi creticum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/57 -Thlaspi creticum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/57 -Thlaspi creticum/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/57 -Thlaspi creticum/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/57 -Thlaspi creticum/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/57 -Thlaspi creticum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/57 -Thlaspi creticum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/58 -Valeriana asarifolia/
 • Άλλα σπάνια είδη/58 -Valeriana asarifolia/Valeriana asarifolia.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/58 -Valeriana asarifolia/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/58 -Valeriana asarifolia/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/58 -Valeriana asarifolia/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/58 -Valeriana asarifolia/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/59 - Verbascum spinosum/
 • Άλλα σπάνια είδη/59 - Verbascum spinosum/Verbascum spinosum.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/59 - Verbascum spinosum/Βιότοπος.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/59 - Verbascum spinosum/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/59 - Verbascum spinosum/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/59 - Verbascum spinosum/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/59 - Verbascum spinosum/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/59 - Verbascum spinosum/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/59 - Verbascum spinosum/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/59 - Verbascum spinosum/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/6 - Asperula rigida/
 • Άλλα σπάνια είδη/6 - Asperula rigida/Δείγμα Βοτανικού Μουσείο ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/6 - Asperula rigida/Δείγμα Βοτανικού Μουσείο ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/6 - Asperula rigida/Καρποί - Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/6 - Asperula rigida/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/6 - Asperula rigida/Φωτογραφία του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/6 - Asperula rigida/Φωτογραφία του φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/6 - Asperula rigida/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/6 - Asperula rigida/Χάρτης κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/7- Astracantha cretica/
 • Άλλα σπάνια είδη/7- Astracantha cretica/1220533930_456_Astracantha cretica.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/7- Astracantha cretica/Astracantha cretica.doc
 • Άλλα σπάνια είδη/7- Astracantha cretica/Βιότοπος.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/7- Astracantha cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/7- Astracantha cretica/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/7- Astracantha cretica/Καρποί- Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/7- Astracantha cretica/Φωτογραφία του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/7- Astracantha cretica/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/7- Astracantha cretica/Χάρτης κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/8 -Ballota pseudodictamnus subsp. pseudodictamnus/
 • Άλλα σπάνια είδη/8 -Ballota pseudodictamnus subsp. pseudodictamnus/Ballota pseudodictamnus subsp. pseudodictamnus.doc
 • Άλλα σπάνια είδη/8 -Ballota pseudodictamnus subsp. pseudodictamnus/Ballota pseudodictamnus subsp. pseudodictamnus.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/8 -Ballota pseudodictamnus subsp. pseudodictamnus/Βιότοπος.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/8 -Ballota pseudodictamnus subsp. pseudodictamnus/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/8 -Ballota pseudodictamnus subsp. pseudodictamnus/Φωτογραφία του Φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/8 -Ballota pseudodictamnus subsp. pseudodictamnus/Φωτογραφία του Φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/8 -Ballota pseudodictamnus subsp. pseudodictamnus/Φωτογραφία του Φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/8 -Ballota pseudodictamnus subsp. pseudodictamnus/Φωτογραφία του Φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/8 -Ballota pseudodictamnus subsp. pseudodictamnus/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/9 - Campanula pelviformis/
 • Άλλα σπάνια είδη/9 - Campanula pelviformis/Campanula pelviformis.doc
 • Άλλα σπάνια είδη/9 - Campanula pelviformis/Campanula pelviformis.pdf
 • Άλλα σπάνια είδη/9 - Campanula pelviformis/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/9 - Campanula pelviformis/Δείγμα Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/9 - Campanula pelviformis/Καρποί -Σπέρματα.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/9 - Campanula pelviformis/Φωτογραφία του φυτού.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/9 - Campanula pelviformis/Φωτογραφιά του φυτού 1.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/9 - Campanula pelviformis/Φωτογραφιά του φυτού 2.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/9 - Campanula pelviformis/Φωτογραφιά του φυτού 3.jpg
 • Άλλα σπάνια είδη/9 - Campanula pelviformis/Χάρτης Κατανομής στην Κρήτη.jpg

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/zip
μέγεθος αρχείου203.37 MB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαApr 18, 2023