6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Π78 - Περιβάλλον - Ψηφιακό Βοτανικό Μουσείο

Το «Ψηφιακό Βοτανικό Μουσείο της Κρήτης» αποτελεί μια ψηφιοποιημένη έκδοση μέρους της συλλογής του Βοτανικού Μουσείου (Herbarium) του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.).
Η συλλογή αυτή αποτελείται από αποξηραμένα δείγματα άγριων (αυτοφυών) φυτών της Κρήτης, που φυλάσσονται σε ειδικό χώρο, και συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και ημερομηνία συλλογής, βιότοπο, κ.α. Σήμερα, το Herbarium του ΜΑΙΧ αριθμεί περίπου 8.500 δείγματα, που αντιστοιχούν σε περίπου 1.300 διαφορετικά είδη από τα περίπου 2.000 είδη φυτών της Κρήτης, και συνεχίζει διαρκώς να εμπλουτίζεται.
Από αυτή τη συλλογή, επιλέχθηκαν για ψηφιοποίηση και δημοσιοποίηση τα πιο σπάνια και ιδιαίτερα είδη της Κρητικής χλωρίδας (320 είδη), που παρουσιάζονται στις εξής θεματικές υποκατηγορίες: - προστατευόμενα είδη, - απειλούμενα και  - άλλα σπάνια είδη.

 

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-01-29
Ημερομηνία δημοσίευσης
2023-04-18
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
3af29a49-3f18-443d-843d-8a50fe75f2e9
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.439331054688 34.72001822735, 23.439331054688 35.725183883777, 26.427612304688 35.725183883777, 26.427612304688 34.72001822735))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη
Temporal Coverage
2023-05-22
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα