Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα της Περιφεριακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Πυρκαγιές Νομού Ρεθύμνου

Αρχεία καταχώρησης πυρκαγιών Νομού Ρεθύμνου 2012, 2013, 2014, 2015

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-09-13
Ημερομηνία δημοσίευσης
2015-05-14
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
7cc53fb4-0a7a-4679-8591-03e2f01815aa
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((24.202880859375 35.078411397494, 24.202880859375 35.473047763266, 24.922485351563 35.473047763266, 24.922485351563 35.078411397494))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα