Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρχαιολογικοί χώροι στην Κρήτη

Αρχαιολογικοί χώροι στην Περιφέρεια Κρήτης.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουtext/csv
μέγεθος αρχείου11.08 KB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαAug 02, 2021