Πρωτεύουσες καρτέλες

ESRI REST API

To ESRI REST API υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων σε διαφόρους μορφοτύπους.