Πρωτεύουσες καρτέλες

Άδειες Ηρακλείου

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Ηρακλείου.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουtext/csv
μέγεθος αρχείου143.86 KB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαAug 02, 2021