Θέματα

Σύνολα Δεδομένων

310 Σύνολα Δεδομένων

Π78 - Πολιτισμός- Κρητικά Χρονικά Τομος ΙΓ'

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Τα «Κρητικά Χρονικά», πρωτοπόρο επιστημονικό περιοδικό που εξέδιδε από το 1947 στο Ηράκλειο ο Ανδρέας Γ. Καλοκαιρινός, υπήρξαν επί δεκαετίες ένας από τους βασικούς μοχλούς της κρητολογικής έρευνας. Στις σελίδες τους παρουσιάσθηκαν εκατοντάδες...

  Π78 - Πολιτισμός- Κρητικά Χρονικά Τόμος ΙΔ'

  Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

   Τα «Κρητικά Χρονικά», πρωτοπόρο επιστημονικό περιοδικό που εξέδιδε από το 1947 στο Ηράκλειο ο Ανδρέας Γ. Καλοκαιρινός, υπήρξαν επί δεκαετίες ένας από τους βασικούς μοχλούς της κρητολογικής έρευνας. Στις σελίδες τους παρουσιάσθηκαν εκατοντάδες...

   Π78 - Πολιτισμός- Κρητικά Χρονικά Τομος ΙΒ'

   Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

    Τα «Κρητικά Χρονικά», πρωτοπόρο επιστημονικό περιοδικό που εξέδιδε από το 1947 στο Ηράκλειο ο Ανδρέας Γ. Καλοκαιρινός, υπήρξαν επί δεκαετίες ένας από τους βασικούς μοχλούς της κρητολογικής έρευνας. Στις σελίδες τους παρουσιάσθηκαν εκατοντάδες...

    Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Αφέντης Χριστός Νεάπολη

    Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

     Καμαροσκεπής δίκλιτος με διπλή πεσσοστοιχία (Σημερινή Κατάσταση). Οι τοιχογραφίες του κεντρικού κλίτους διακρίνονται σε 2 στρώματα. Οι ελάχιστες ενδείξεις δεν επιτρέπουν ακριβή χρονολόγηση των στρωμάτων. Σύμφωνα με τον Μπορμπουδάκη, τα...

     Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιοι Απόστολοι Καστέλι

     Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

      Μονόχωρος καμαροσκεπής με  2 ενισχυτικά τόξα (σφενδόνιο) σε κιλλίβαντες και μεταγενέστερο εσωνάρθηκα. Η χρονολόγηση του ναού τοποθετείτε τέλος του 14ου  με αρχές του 15ου αι.; /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται...

      Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Αγία Άννα Κάτω Φουρνή

      Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

       Μονόχωρος καμαροσκεπής  με 4 τυφλά αψιδώματα στο Β. τοίχο και 2 τυφλά αψιδώματα στον Ν. τοίχο και ένα ενισχυτικό τόξο. Η χρονολόγηση των τοιχογραφιών υπολογιζεται στις αρχές 14ου αι. /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων,...

       Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Γεώργιος Κάτω Φουρνή

       Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

        Μονόχωρος καμαροσκεπής με  1 ενισχυτικό τόξο (σφενδόνιο) σε κιλλίβαντες  και μεταγενέστερο εξωνάρθηκα. Η χρονολόγηση των τοιχογραφιών προσδιορίζεται τον A΄μισό  15ου αι.. /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται...

        Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Γεώργιος Χουμεριάκο

        Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

         Μονόχωρος καμαροσκεπής με 2 συμμετρικές αντηρίδες ανά τοίχο. Η κακή κατάσταση και οι ασβεστωμένες επιφάνειες δεν επιτρέπουν τη χρονολόγηση των τοιχογραφιών. Παρατηρούνται 2 στρώματα. /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων,...

         Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Γεώργιος Κριτσά

         Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

          Μονόχωρος καμαροσκεπής με  1 ενισχυτικό τόξο (σφενδόνιο) σε παραστάδες. Στον τοιχογραφικό διάκοσμο παρατηρούνται δύο διαφορετικές τεχνοτροπίες. Η πρώτη, περισσότερο συντηρητική, εμφανίζεται στο ανατολικό τμήμα (αρ. 1-24 / 39,40 46,47)...

          Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Γεώργιος Σχινιάς

          Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

           Μονόχωρος καμαροσκεπής με 2 συμμετρικές αντηρίδες ανά πλευρά. Οι παραστάσεις δίνουν την αίσθηση φορητών εικόνων. Η ζωγραφική – ιδιαίτερα στον άγιο Γεώργιο – παραπέμπουν σε άγιο Γεώργιο Εμπάρου (1436-7), μπορούν να χρονολογηθούν στο α΄μισό του...