Θέματα

Σύνολα Δεδομένων

260 Σύνολα Δεδομένων

ESRI REST API

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Γεωλογικός Χάρτης της Κρήτης

ESRI REST API

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Προσανατολιστικός Χάρτης Φοινικόδασους Πρέβελης

ESRI REST API

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Χάρτης Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος Φοινικοδάσους Πρέβελης

ESRI REST API

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Χάρτης Ευαίσθητων Περιοχών – Ενδιαιτημάτων Άγριας Πανίδας Φοινικοδάσους Πρέβελης

ESRI REST API

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Χάρτης Οδικού Δικτύου Φοινικοδάσους Πρέβελης

ESRI REST API

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Χάρτης Τύπων Οικοτόπων Φοινικοδάσους Πρέβελης