Θέματα

Σύνολα Δεδομένων

837 Σύνολα Δεδομένων
Ανοιχτά Δεδομένα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

  Οι Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν λάβει άδεια εγκατάστασης – λειτουργίας από το Τμήμα Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Ο χάρτης απεικονίζει, με διαδραστικό...

  ESRI REST API

  Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου
  • Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

  Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Φράγμα Μπραμιανών"

  Διεύθυνση Υδάτων

   Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Φράγμα Μπραμιανών". Τα δεδομένα των υδρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, αγωγιμότητα, στάθμη κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των...

   Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Αλμυρός"

   Διεύθυνση Υδάτων

    Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Αλμυρός". Τα δεδομένα των υδρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, αγωγιμότητα, στάθμη κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων...

    Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης 2021

    Διεύθυνση Υδάτων

     Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης από το έτος 2016 και εξής. Το πρόγραμμα παρακολούθησης χρηματοδοτείται από το...