Σύνολα Δεδομένων

41 Σύνολα Δεδομένων

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

  Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΠΣ GPS Πολυγωνική Nom98,2,2,c Κωδ...

  Ζώνες Τουριστικής Ανάπτυξης Προτειν. από ΕΧΜ

  Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

   Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Ζώνες Τουριστικής Ανάπτυξης Προτειν. από ΕΧΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...

   Περιοχές αναζήτησης ήπιας τουριστικής ανάπτυξης σε ορεινούς όγκους

   Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

    Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Περιοχές αναζήτησης ήπιας τουριστικής ανάπτυξης σε ορεινούς όγκους ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...

    Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

    Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

     Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΥΤΑ XYTA Σημειακή Nom98,...

     Θεσμοθετημένες ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ

     Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

      Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Θεσμοθετημένες ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΜΟΘ. ΒΙΠΕ,ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ BIOPER...

      Μεταποιητική Δραστηριότητα

      Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

       Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Μεταποιητική Δραστηριότητα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ BIOMON...

       Αρχαιολογικοί Χώροι, Μνημεία

       Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

        Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Αρχαιολογικοί Χώροι, Μνημεία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ, ΜΝΗΜΕΙΑ ARHAIOP...

        Οριοθετημένοι Αρχαιολογικοί Χώροι

        Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

         Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Οριοθετημένοι Αρχαιολογικοί Χώροι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΙ ARHAIO...

         Περιοχές με Δίκτυα Άρδευσης (προτειν)

         Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

          Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Περιοχές με Δίκτυα Άρδευσης (προτειν) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (...

          Περιοχές με δίκτυα Άρδευσης (υφιστ)

          Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

           Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Περιοχές με δίκτυα Άρδευσης (υφιστ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (υφιστ...