Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Περιοχές αναζήτησης ήπιας τουριστικής ανάπτυξης σε ορεινούς όγκους

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

Περιοχές αναζήτησης ήπιας τουριστικής ανάπτυξης σε ορεινούς όγκους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΔΙΑ (ITEMS)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΗΠΙΑΣ ΤΟΥΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ

TOURAN

Γραμμική

Touran-id

Κωδ. νομού

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-07-30
Ημερομηνία δημοσίευσης
2015-03-23
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
463fb682-8ef0-4511-af56-f7a3ecfba443
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.433837890625 34.650230780364, 23.433837890625 35.754388189835, 26.52099609375 35.754388189835, 26.52099609375 34.650230780364))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα