Σύνολα Δεδομένων

2 Σύνολα Δεδομένων

Π78 - Περιβάλλον - Ψηφιακό Βοτανικό Μουσείο

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

    Το «Ψηφιακό Βοτανικό Μουσείο της Κρήτης» αποτελεί μια ψηφιοποιημένη έκδοση μέρους της συλλογής του Βοτανικού Μουσείου (Herbarium) του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.). [1] Η συλλογή αυτή αποτελείται από αποξηραμένα...

    Έργο / Project Crinno-Emeric I

    Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

      Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων της Κρήτης. To πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια στο...