Θέματα

Σύνολα Δεδομένων

55 Σύνολα Δεδομένων

Αρχαιολογικοί Χώροι, Μνημεία

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

  Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Αρχαιολογικοί Χώροι, Μνημεία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ, ΜΝΗΜΕΙΑ ARHAIOP...

  Οριοθετημένοι Αρχαιολογικοί Χώροι

  Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

   Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Οριοθετημένοι Αρχαιολογικοί Χώροι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΙ ARHAIO...

   Περιοχές με Δίκτυα Άρδευσης (προτειν)

   Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

    Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Περιοχές με Δίκτυα Άρδευσης (προτειν) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (...

    Περιοχές με δίκτυα Άρδευσης (υφιστ)

    Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

     Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Περιοχές με δίκτυα Άρδευσης (υφιστ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (υφιστ...

     Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης

     Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

      Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης - Πρόγραμμα TERRA-DIAS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΕΣ ΗΠΙΑΣ...

      Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί - Ιδιωτικές Πολεοδομήσεις

      Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

       Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, Ιδιωτικές Πολεοδομήσεις ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ...

       Καστέλι-Οδικός Άξονας

       Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

        Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Καστέλλι - Οδικός Άξονας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ KASTELI Γραμμική...

        Οδικοί Κόμβοι

        Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

         Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Οδικοί Κόμβοι στην Κρήτη. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ KOMVOI Σημειακή Nom98, 2...

         Οδικό Δίκτυο

         Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

          Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Οδικό Δίκτυο Κρήτης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ROAD Γραμμική (road.aat)...

          Βιολογικοί Καθαρισμοί Οικισμών

          Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

           Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Βιολογικοί Καθαρισμοί Οικισμών στην Κρήτη. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ...