Σύνολα Δεδομένων

16 Σύνολα Δεδομένων

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

    Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και οι αποφάσεις ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησής τους, για τα έργα και τις δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχουν...