Σύνολα Δεδομένων

12 Σύνολα Δεδομένων

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ποταμιές"

Διεύθυνση Υδάτων

    Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ποταμιές". Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην...

    WERMED WEATHERROUTING DANS LA MEDITERRANEE

    Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

      To έργο εξέτασε τις δυνατότητες της σύγχρονης πρακτικής αναφορικά με τη δρομολόγηση πλοίων, π.χ. ναυσιπλοΐα στη Μεσόγειο βασισμένη σε τεχνικές πρόγνωσης μετεωρολογικών και θαλάσσιων συνθηκών. /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων...