6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

WERMED WEATHERROUTING DANS LA MEDITERRANEE

To έργο εξέτασε τις δυνατότητες της σύγχρονης πρακτικής αναφορικά με τη δρομολόγηση πλοίων, π.χ. ναυσιπλοΐα στη Μεσόγειο βασισμένη σε τεχνικές πρόγνωσης μετεωρολογικών και θαλάσσιων συνθηκών.

Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-01-29
Ημερομηνία δημοσίευσης
2023-01-20
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
be5a7eeb-a219-4046-9cac-cf0368c379b0
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((7.734375 43.48056170786, 2.4609375 42.968215290376, 0.52734375 39.261748979861, -2.4609375 37.330566558672, -3.69140625 35.919900688103, 0.3515625 36.062126834762, 4.921875 36.345808839452, 9.66796875 36.204096354219, 12.12890625 35.061178321989, 15.8203125 32.578913260948, 19.3359375 30.934899799821, 21.4453125 33.169438259007, 26.19140625 31.685797172854, 30.41015625 31.536097223656, 34.453125 32.282180297645, 36.38671875 35.77741832832, 29.35546875 35.919900688103, 26.19140625 38.44039654853, 25.48828125 40.609505452483, 23.5546875 39.533421932508, 23.5546875 36.204096354219, 20.91796875 36.769400124913, 18.984375 38.44039654853, 18.80859375 41.008645468412, 16.34765625 43.35287882877, 13.7109375 45.115919187824, 13.7109375 43.35287882877, 17.40234375 38.989019020301, 15.1171875 39.938945153644, 12.12890625 41.537092988233, 10.01953125 43.096705545367))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Μεσόγειος
Temporal Coverage
2023-02-14
Γλώσσα
English
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα