Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 6943b5e2-8577-42eb-985c-6b3efd33ff2b

Example Query

https://data.apdkritis.gov.gr/el/api/action/datastore/search.json?resource_id=6943b5e2-8577-42eb-985c-6b3efd33ff2b&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API