Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 58afc6d0-4d5a-47d4-bfad-8f1d820c3fb4

Example Query

https://data.apdkritis.gov.gr/el/api/action/datastore/search.json?resource_id=58afc6d0-4d5a-47d4-bfad-8f1d820c3fb4&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API