Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 224cc9fd-26ac-49c4-8d4a-c25ac92e1901

Example Query

https://data.apdkritis.gov.gr/el/api/action/datastore/search.json?resource_id=224cc9fd-26ac-49c4-8d4a-c25ac92e1901&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API