Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 8fa44544-11df-4e32-a4fd-673dbcfe97f3

Example Query

https://data.apdkritis.gov.gr/el/api/action/datastore/search.json?resource_id=8fa44544-11df-4e32-a4fd-673dbcfe97f3&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API