Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 1d783c7c-a0a1-4a0b-8ced-c535b8a4a820

Example Query

https://data.apdkritis.gov.gr/el/api/action/datastore/search.json?resource_id=1d783c7c-a0a1-4a0b-8ced-c535b8a4a820&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API