Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is f3e4e0b3-af5d-4b5b-b013-43759f3a0540

Example Query

https://data.apdkritis.gov.gr/el/api/action/datastore/search.json?resource_id=f3e4e0b3-af5d-4b5b-b013-43759f3a0540&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API