Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is e90d3b52-b477-465b-8453-da0b8b401171

Example Query

https://data.apdkritis.gov.gr/el/api/action/datastore/search.json?resource_id=e90d3b52-b477-465b-8453-da0b8b401171&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API