Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Λίμνη Κουρνά

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 7a99ac62-f092-4bde-b32e-58c1ca6e1725

Example Query

https://data.apdkritis.gov.gr/el/api/action/datastore/search.json?resource_id=7a99ac62-f092-4bde-b32e-58c1ca6e1725&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API