Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is d7dff694-db10-42c9-9bd8-4ca1b11d8e81

Example Query

https://data.apdkritis.gov.gr/el/api/action/datastore/search.json?resource_id=d7dff694-db10-42c9-9bd8-4ca1b11d8e81&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API