Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is c43a3365-df5b-4e15-bc10-139b9b6baa30

Example Query

https://data.apdkritis.gov.gr/el/api/action/datastore/search.json?resource_id=c43a3365-df5b-4e15-bc10-139b9b6baa30&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API