Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is e804dfc5-c144-4cad-b521-23e11c22791e

Example Query

https://data.apdkritis.gov.gr/el/api/action/datastore/search.json?resource_id=e804dfc5-c144-4cad-b521-23e11c22791e&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API