Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 83d641c2-37fb-4fd6-90ed-efa9cdf89f0d

Example Query

https://data.apdkritis.gov.gr/el/api/action/datastore/search.json?resource_id=83d641c2-37fb-4fd6-90ed-efa9cdf89f0d&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API