Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 199a4db0-512a-4d65-b28d-e6dde0b311d8

Example Query

https://data.apdkritis.gov.gr/el/api/action/datastore/search.json?resource_id=199a4db0-512a-4d65-b28d-e6dde0b311d8&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API