Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 2dfb0fe4-44d8-4f55-a2d6-1d267e0e78bb

Example Query

https://data.apdkritis.gov.gr/el/api/action/datastore/search.json?resource_id=2dfb0fe4-44d8-4f55-a2d6-1d267e0e78bb&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API