Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is e7dbc0ca-5be6-4765-a60d-d27322f9614b

Example Query

https://data.apdkritis.gov.gr/el/api/action/datastore/search.json?resource_id=e7dbc0ca-5be6-4765-a60d-d27322f9614b&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API