Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is c86163f0-d387-49cb-b287-6120b6774958

Example Query

https://data.apdkritis.gov.gr/el/api/action/datastore/search.json?resource_id=c86163f0-d387-49cb-b287-6120b6774958&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API