Πρωτεύουσες καρτέλες

Δελτίο Καταγραφής τοιχογραφιών

Περιλαμβάνει την ανάλυση των τοιχογραφιών

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/vnd.ms-excel
μέγεθος αρχείου14.49 MB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαMar 09, 2023