Πρωτεύουσες καρτέλες

Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιοι Απόστολοι Καστέλι

Αρχείο CSV που περιέχει τον Τίτλο, την Περιγραφή, το Μορφότυπο και το URL για κάθε πόρο του συνόλου δεδομένων.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.