Πρωτεύουσες καρτέλες

Στοιχεία Θερμοκρασίας Σταθμών Νομού Λασιθίου

Στοιχεία θερμοκρασίας των σταθμών του Νομού Λασιθίου από την ίδρυση των σταθμών μέχρι το υδρολογικό έτος 1998-1999.

5 files in this archive

  • î. èÇæêçêÄô/Thumbs.db
  • î. èÇæêçêÄô/ëÿóµ òα¿áµ èÿ⌐áƒσª¼ 02.xls
  • î. èÇæêçêÄô/ïτƒªá èÿ⌐áƒσª¼ 02.xls
  • î. èÇæêçêÄô/Åÿ«£áß Çúúª¬ èÿ⌐áƒσª¼ 02.xls
  • î. èÇæêçêÄô/æ₧½£σÿ 02.xls