6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Π78 Ναοί και Ιερές Μονές Νομού Λασιθίου.

Περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές Μονές του Νομού Λασιθίου όπως η Μονή Βιδιανή, Μονή Καψά, Μονή Κρουστανλλένιας, Μονή Φανερωμένης, Μονή Τοπλού, Παναγιά Κερά στην Κριτσά και Παναγιά Κεραγωνιώτισσα.

Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-01-29
Ημερομηνία δημοσίευσης
2023-03-30
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
efdb8f08-a2c1-4567-82d4-9169d2e21246
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((25.513000488281 34.971987991666, 25.513000488281 35.355941545208, 26.331481933594 35.355941545208, 26.331481933594 34.971987991666))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Νομός Λασιθίου
Temporal Coverage
2023-03-30
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα