6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Πρόγραμμα Freight 4- All

Ο κύριος στόχος του έργου FREIGHT4ALL είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας κατανεμημένης πλατφόρμας που θα διευκολύνει τις επικοινωνίες και συναλλαγές των εμπλεκόμενων στο δίκτυο των διακρατικών συνδυασμένων μεταφορών, θα επιτρέπει τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας «πόρτα-πόρτα» ενώ επιπλέον θα παρέχει πλήρη διαφάνεια στην εκτέλεση των εργασιών. Ο καινοτόμος χαρακτήρας του FREIGHT4ALL βασίζεται στις προηγμένες λύσεις διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας που επιτρέπουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες e-logistics σε όλους τους ενδιαφερομένους. Οι εμπλεκόμενοι στην εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία και στις υπηρεσίες μέσω ανοικτών Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, θέμα που αποκτά ιδιαίτερη αξία για τους χρήστες απομακρυσμένων περιοχών (όπως είναι τα νησιά) που δεν έχουν απευθείας πρόσβαση στα μεγάλα δίκτυα μεταφορών.

Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-01-29
Ημερομηνία δημοσίευσης
2023-03-22
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
272d9d29-4a7d-4df2-b28b-e3b7c73fc8fd
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((-0.791015625 37.733652825492, -2.4609375 36.754143641965, -4.5703125 36.25963047744, -2.724609375 35.1175127833, 0.17578125 35.904476887056, 3.8671875 36.754143641965, 7.55859375 37.105429173441, 10.8984375 37.245489630296, 11.6015625 35.761966794967, 10.634765625 33.520636997378, 14.94140625 32.636908404966, 17.841796875 30.843132713184, 20.390625 31.069247141713, 21.357421875 32.784812144287, 24.345703125 32.488759743044, 28.740234375 31.294825201016, 33.22265625 31.519864675151, 35.068359375 32.710890926317, 35.859375 35.547722267036, 34.62890625 36.542596298759, 32.431640625 36.25963047744, 28.740234375 36.25963047744, 26.806640625 38.080384051736, 25.83984375 39.042511214431, 25.927734375 40.661751084415, 24.08203125 40.661751084415, 22.5 40.059014835754, 24.2578125 38.494301136506, 25.13671875 37.872541362425, 25.83984375 36.613176638762, 23.291015625 35.833253835787, 21.4453125 36.471951463846, 19.951171875 38.149534091852, 19.3359375 40.26052556227, 18.80859375 41.981817035735, 15.8203125 43.339029834134, 13.447265625 44.666569796055, 13.974609375 43.018572164539, 16.875 40.927902303372, 17.138671875 39.247002611399, 14.677734375 36.754143641965, 12.3046875 37.941887647663, 15.64453125 39.382999981015, 15.029296875 38.287637654589, 14.4140625 40.327562857866, 13.359375 40.994273335983, 11.42578125 41.916449396207, 10.107421875 43.275072859554, 8.701171875 44.164343620245, 0.3515625 38.974215453912))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Μεσόγειος
Temporal Coverage
2023-03-22
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα