Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρχείο Αναδασωτέων Εκτάσεων Διεύθυνσης Δασών Νομού Ηρακλείουxls

Αρχείο Αναδασωτέων Εκτάσεων Διεύθυνσης Δασών Νομού Ηρακλείου από συστάσεως υπηρεσίας.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/vnd.ms-excel
μέγεθος αρχείου99 KB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαAug 02, 2021