Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Πίνακας αναδασωτέων εκτάσεων Δ/νσης Δασών Ηρακλείου

Το σύνολο δεδομένων περιέχει ιστορικά δεδομένα της Πρώην Δασικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης έως 31.05.2022.

Πίνακας αναδασωτέων εκτάσεων Δ/νσης Δασών Ηρακλείου

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2023-01-13
Ημερομηνία δημοσίευσης
2016-05-27
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
d867cf07-6e69-4046-9e46-7ebfd270ff94
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((24.738464355469 34.883152184349, 24.738464355469 35.456195568344, 25.433349609375 35.456195568344, 25.433349609375 34.883152184349))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public