Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα της Περιφεριακής Ενότητας Ηρακλείου.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Πίνακας αναδασωτέων εκτάσεων Δ/νσης Δασών Ηρακλείου

Πίνακας αναδασωτέων εκτάσεων Δ/νσης Δασών Ηρακλείου

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-09-13
Ημερομηνία δημοσίευσης
2016-05-27
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
d867cf07-6e69-4046-9e46-7ebfd270ff94
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((24.738464355469 34.883152184349, 24.738464355469 35.456195568344, 25.433349609375 35.456195568344, 25.433349609375 34.883152184349))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα