Πρωτεύουσες καρτέλες

Οριοθετημένες ζώνες ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (fyskal_annotation_f98)