Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3

Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουtext/csv
μέγεθος αρχείου138.93 KB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαJul 30, 2021