Πρωτεύουσες καρτέλες

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουtext/csv
μέγεθος αρχείου6.48 MB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαJul 30, 2021