Πρωτεύουσες καρτέλες

Εξατμισιμετρικά Στοιχεία Νομού Χανίων

Εξατμισιμετρικά στοιχεία των σταθμών του Νομού Χανίων από την ίδρυση των σταθμών μέχρι το υδρολογικό έτος 1998-1999.

2 files in this archive

  • î. òÇîêùî/Thumbs.db
  • î. òÇîêùî/éÿΦ¢ª¬ 02.xls