Πρωτεύουσες καρτέλες

Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες (exm_tic)

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/zip
μέγεθος αρχείου3.3 KB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαJul 29, 2021