Πρωτεύουσες καρτέλες

Δασικός Χάρτης Π.Ε. Ηρακλείου

Ο Δασικός χάρτης της ΠΕ Ηρακλείου σε μορφή shp. 

6 files in this archive

  • dasikos_xartis_iraklio.cpg
  • dasikos_xartis_iraklio.dbf
  • dasikos_xartis_iraklio.prj
  • dasikos_xartis_iraklio.qmd
  • dasikos_xartis_iraklio.shp
  • dasikos_xartis_iraklio.shx