Μεταβολή Πληθυσμού Κρήτης από 1913 έως 2001

Μεταβολή Πληθυσμού Κρήτης από 1913 έως 2001

 

Δημιουργία Χάρτη

Τα δεδομένα απογραφών της Κρήτης 1913, 1920, 1928, 1940, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Η δημιουργία του χάρτη Βασίστηκε σ' αυτά τα δεδομένα. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων της Κρήτης. To πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια στο προγράμματος CRINNO - Κρήτη Καινοτόμος Περιφέρεια και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δημιουργία Εφαρμογής

Η ανάπτυξη της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2018, χρησιμοποιώντας δεδομένα που παρήχθησαν στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO, που ολοκληρώθηκε το 2006, στο πλαίσιο του Προγράμματος Καινοτόμων δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης CRINNO (Crete Innovation).

Η εφαρμογή περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες:

  1. Μεταβολή πληθυσμού μεταξύ χρονολογικών θεματικών επιπέδων
  2. Γραφήματα απογραφής πληθυσμού
  3. Εξαγωγή δεδομένων σε csv αρχείο