Θέματα

Σύνολα Δεδομένων

311 Σύνολα Δεδομένων

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικού Διαμερίσματος Μακρύ Γυαλού

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

    Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) πρώην Δήμου Μακρύ Γιαλού, σήμερα Δημοτικής Ενότητας Δήμου Ιεράπετρας ΠΕ Λασιθίου.